Atmosfera produktywności, szczera komunikacja, wzajemny szacunek oraz współpraca – oto kilka przykładów świetnych warunków zawodowych. Niestety, istnieją miejsca, w których równowaga wartości została zaburzona, satysfakcja z wykonywanej pracy zniknęła, zastąpiła ją wrogość w miejscu pracy. Specjalny raport platformy Vault wskazuje, że 75% pracowników doświadczyła osobiście lub była świadkiem nieprawidłowości w tym obszarze. W poniższym artykule zwracamy uwagę na wrogość w miejscu pracy oraz skutecznych metod obronnych.

Wrogość i dyskryminacja w miejscu pracy – omówione zagadnienia:

 1. Wrogość w miejscu pracy – co to właściwie jest?
 2. Mniej znaczy więcej
 3. Jak przeciwstawiać się wrogości w miejscu pracy?
 4. Podsumowanie

Wrogość w miejscu pracy – co to właściwie jest?

Warto podkreślić, że nie każde zachowanie lub wydarzenie kwalifikuje się pod tytułową kategorię. Takie zjawisko inicjuje przełożony lub współpracownicy, których sposób zachowania, komunikacji lub podjętych działań uniemożliwiają rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, a także rozwój w strukturze całego przedsiębiorstwa i osiąganie promocji.

Wroga postawa musi nawiązywać do dyskryminacji w zakresie wieku, rasy, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej lub wyznania religijnego. To jednak nie wszystko, ponieważ nieprzyjemne okoliczności są również wszechobecne, długotrwałe i postępują wraz z upływającym czasem. Ważnym czynnikiem jest także brak reakcji ze strony odpowiednich jednostek instytucji lub firmy.

Pozostałe formy, jaką przyjmuje wrogość w miejscu pracy obejmują:

 • molestowanie seksualne – nie oznacza jedynie ataków fizycznych, ale też komentarze werbalne na temat wyglądu lub upodobań seksualnych, a nawet płci. Raport Stop Street Harassment z 2018 roku informuje o szokujących danych – nawet 38% kobiet doświadczyło tego typu niepokoju w zakładzie pracy,
 • notoryczna agresja – brak osiągnięć lub niewystarczające wyniki sprzedażowe nie stanowią usprawiedliwienia dla krzyku,
 • nieuzasadnione skargi – częste rozmowy dyscyplinarne, reprymendy i groźby ukarania mogą być umotywowane osobistymi uprzedzeniami do pracownika,
 • kreowanie ofiary – niewinne żarty i biurowe kawały mogą być doskonałym medium do rozładowania stresu oraz integrowania zespołu. Jednak gdy seria dowcipów skupia się na pojedynczym pracobiorcy, a działania przybierają poważne intencje, jest to wrogość w miejscu pracy, na którą należy reagować.

Mniej znaczy więcej

Dyskryminacja etyczna wobec mniejszości jest szczególnym gatunkiem błędnie funkcjonującej przestrzeni zawodowej. Osoby reprezentujące mniejszość napotykają problemy już na etapie poszukiwania odpowiedniego zatrudnienia.

Częstą praktyką jest nadużywanie i eksploatacja takich pracowników, co wyraża się w ponadprzeciętnym czasie pracy, braku odpowiedniego wynagrodzenia lub rozliczania się z wymaganych składek oraz niekorzystnych uwarunkowaniach środowiska. W tym miejscu warto przytoczyć analizę Pew Research Center, która wylicza, że 48% generacji Z kwalifikuje się do rasowej lub etnicznej mniejszości! Jest to bardzo ważne, ponieważ rozwijające się pokolenie będzie stanowiło przyszłą siłą roboczą. Już teraz ocenia się, że nowi pracownicy opanują 27% rynku pracy w perspektywie do 2025 roku.

Wrogość w miejscu pracy i dyskryminacja etyczna wobec mniejszości Jak przeciwstawiać się wrogości w miejscu pracy

Jak przeciwstawiać się wrogości w miejscu pracy?

Nie ma wątpliwości, że opisywana sytuacja jest patologią, która wymaga potępienia i zdecydowanych reakcji. Ofiary prześladowań cierpią z powodu przewlekłego stresu, zaburzeń, trudności z zasypianiem, obniżonej pewności siebie, a nawet ataków paniki.

Właśnie dlatego wrogość w miejscu pracy nie może być tolerowana lub skrywana. Oto lista instrumentów, które pomogą w walce z tym niepożądanym zjawiskiem:

 • złóż wewnętrzną skargę – najprostsze rozwiązania są najbardziej efektywne. Stosowne oświadczenie w dziale HR firmy umożliwi zakomunikowanie występującego procederu i zwrócenie intencji stosownego personelu,
 • zbieraj dowody – aby oskarżenia wywołały realny efekt, należy podeprzeć się silnymi argumentami. Kolekcja notatek, wiadomości, e-maili oraz nagrań audio lub wideo może okazać się kluczowa, gdy dojdzie do konfrontacji ze sprawcami nieprzyjaznego otoczenia w środowisku służbowym. Nie zapominaj również o świadkach i postronnych obserwatorach. Zasadniczą kwestią jest potwierdzenie, że kadra zarządzająca była świadoma panującej atmosfery, ale nie podjęto żadnych akcji,
 • poznaj przysługujące prawa – znajomość własnych przywilejów dodaje motywacji oraz pozwala określić, kiedy uprawnienia przełożonych lub kolegów zostały przekroczone. W przypadku wątpliwości lub pytań wskazana jest konsultacja z profesjonalnym doradcą, który specjalizuje się w tym obszarze. Ekspert przekaże odpowiednie instrukcje oraz wskazówki i może wcielić się w rolę reprezentanta, gdy dojdzie do sporu sądowego,
 • przedstaw wyniki zdrowotne – wrogie środowisko pracy wpływa na samopoczucie, a także ogólną kondycję organizmu, a takie następstwa warunkują produktywność realizowanych obowiązków. Każdy rezultat badania lub porady medycznej jest fundamentalny.

Jeśli w twojej firmie pojawiają się problemy, a współpracownicy odczuwają wrogość w miejscu pracy, sprawdź nasz wpis: Jak poprawić pracę zespołową.

Podsumowanie

Wrogość w miejscu pracy nie jest sprawą rzadką. Taka ewaluacja nie oznacza jednak przyzwolenia i usprawiedliwienia wypaczonych zachowań, a wręcz przeciwnie! Każde przedsiębiorstwo powinno wprowadzić szereg skutecznych środków prewencyjnych, kontrolnych oraz edukacyjnych, co zniweluje krytyczne czynniki.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.
Wrogość w miejscu pracy i dyskryminacja etyczna wobec mniejszości caroline becker avatar 1background

Autor: Karolina Berecka

Karolina, jako project menadżerka jest ekspertem w poszukiwaniu nowych metod projektowania najlepszego systemu przepływu pracy i optymalizacji procesów. Jej umiejętności organizacyjne i zdolność do pracy pod presją czasu sprawiają, że jest najlepszą osobą do zamieniania skomplikowanych projektów w rzeczywistość.