W praktyce biznesu informacja odgrywa kluczowa rolę i jest postrzegana, jako ważne źródło organizacji. Pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji nieodłącznie związane jest z systemami informatycznymi, w tym również z systemem informacji kadrowej. Wpływ HRIS na efektywne zarządzanie pracownikami jest niezaprzeczalny. Dzięki systemowi HRIS pozyskane dane umożliwiają ocenę wskaźników efektywności w zakresie kadrowym. Natomiast personel, jako najcenniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa determinuje poziom efektywności organizacyjnej. Jaki jest konkretnie wpływ HRIS na efektywność organizacyjną? Co jako kadra możemy zrobić w tym zakresie?

Wpływ HRIS na efektywność organizacyjną – omówione zagadnienia:

  1. System HRIS w organizacji
  2. Dlaczego tak ważny dla efektywności jest system HRIS?
  3. Co wpływa na efektywność organizacyjną?
  4. Podsumowanie

System HRIS w organizacji

Ujednolicony system HRIS do efektywnego zarządzania pracownikami przechowuje dane, generuje raporty, umożliwia statystykę i analizy. Jest to szeroki zbiór narzędzi umożliwiający optymalizację procesów kadrowych i podejmowanie trafnych dyspozycji personalnych. System ten obejmuje swym zakresem funkcje zarządzania polegające na przetwarzaniu i gromadzeniu informacji i na ich podstawie wyznaczaniu decyzji. Liczba i intensywność powiązań decyduje o stopniu zintegrowania. Prawidłowe wdrożenie i korzystanie z systemu oraz przeprowadzanie trafnych analiz zapewnia analityk HRIS.

Bardzo ważnym elementem wpływającym na poprawność funkcjonowania systemu kadrowego jest wykorzystanie w sposób optymalny wszystkich dostępnych modułów, a następnie powiązanie ich między sobą. Należy pamiętać, że wprowadzenie błędnej informacji w jednym module może zaburzyć wiarygodny obraz informacji końcowej. System H

HRIS

Dlaczego tak ważny dla efektywności jest system HRIS?

Współczesne przedsiębiorstwa mają świadomość, że trudno jest konkurować na poziomie technologicznym, rzeczowym i finansowym. Dlatego dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i kluczem do sukcesu jest inwestycja w zasoby ludzkie. W odróżnieniu od innych zasobów pracownicy nie są własnością firmy, ale stanowią o jej wartości i decydują o jej utrzymaniu i rozwoju. Dlatego głównym celem HR powinna być racjonalizacja zarządzania, tak ważnym kapitałem.

System HRIS wspomaga rekrutację i rozwijanie odpowiednich kompetencji tak, aby zrealizować cele biznesowe i zamienić potencjał pojedynczych pracowników w kapitał organizacji. System HRIS udziela odpowiedzi, czy istniejący zasób personelu jest wystarczający do podniesienia rentowności działalności. Ponadto w zasadniczy sposób wpływa na usprawnienie procesów operacyjnych. Na przykład kierownik działu produkcyjnego logując się do systemu sprawdzi dopasowanie do wymagań pracy swojego zespołu. Podejmie adekwatne i racjonalne decyzje, podzieli zadania zgodnie z uprawnieniami i kompetencjami, również w przypadku nagłych zdarzeń takich, jak absencja chorobowa.

System kadrowy jest niezastąpionym narzędziem w codziennych procesach zarządczych menedżerów, a wpływ HRIS jest znaczący dla kadry kierowniczej. Służy do oceny umiejętności, wyznacza i podsumowuje cele oraz planuje rozwój kadr.

Co wpływa na efektywność organizacyjną?

Czynniki wpływające na zwiększenie efektywności organizacji, poprzez wdrożenie systemu kadrowego HRIS:

  • zgromadzone informacje zwiększają jakość i trafność podejmowanych decyzji kadrowych,
  • baza wiedzy dla kadry zarządzającej wpływa na optymalizację procesów decyzyjnych,
  • usprawnienie kanałów informacyjnych pomiędzy działem HR, a pozostałymi jednostkami organizacyjnymi,
  • kontrola kosztów pracy, jako podstawowy czynniki kreacji zyskowności procesów operacyjnych,
  • symulacje, analizy, prognozowanie krótko i długoterminowe determinują realizację aktualnych i przyszłych celów przedsiębiorstwa,
  • mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo przechowywanych informacji i danych, są kluczowym element w budowaniu wiarygodności organizacji.

Motorem napędowym każdej organizacji są pracownicy, którzy w bezpośredni sposób wpływają na efektywność działalności i zyskowność. Trudno sobie wyobrazić osiągnięcie sukcesu bez zaangażowania personelu. Nawet najnowocześniejsze wyposażenie i narzędzia pracy nie zastąpią człowieka. Czy możliwe jest zwiększenie efektywności organizacyjnej bez wkładu pracy kompetentnej kadry? Zdecydowanie nie. I tutaj uwypukla się wpływ HRIS, ponieważ dzięki niemu możemy w łatwy sposób zarządzać talentami i kontrolować fluktuację kadr. Dlatego system ten ma kluczowe znaczenie w kreacji efektywności organizacyjnej.

Podsumowanie

Badanie efektywności organizacyjnej z uwzględnieniem aspektu procesowego wymaga perspektywicznego spojrzenia na funkcjonalność systemu kadrowego. Wpływ HRIS jest znaczny, wymaga jednak dużego zaangażowania kadry. Automatyzacja działań jest kluczowym elementem sprawnego zarządzania i warunkiem skutecznego funkcjonowania organizacji na rynku dóbr i usług. Reasumując efektywność systemu kadrowego przekłada się w sposób bezpośredni na rentowność podstawowej działalności firmy, a wpływ HRIS jest w tym zakresie nieoceniony.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Wpływ HRIS na efektywność organizacyjną nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.