„Zajrzyj w siebie! W twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli tylko potrafisz je odszukać”. Wypowiadając powyższe słowa, Marek Aureliusz nie był świadomy, że właśnie opisuje stan motywacji. Wiedza zapewniona przez starożytnych uczonych stała się mocnym fundamentem dla kolejnych badań, a te pomogły w lepszym zrozumieniu ludzkiej natury. W tym artykule przeczytasz o czterech typach osobowości modelu DISC, które wpłyną na twoje relacje osobiste i zawodowe!

Model DISC – omówione zagadnienia:

  1. DISC, czyli co to właściwie jest?
  2. Liczy się wnętrze
  3. Cztery typy motywacji

DISC, czyli co to właściwie jest?

Nazwa innowacyjnego projektu wywodzi się od skrótów angielskich nazw zidentyfikowanych profili osobowości, ale o tym za chwilę. Twórcą systemu jest William Marston, amerykański psycholog, który poświęcił się analizowaniu rozmaitych przykładów reakcji na poszczególne warunki otoczenia oraz okoliczności.

Studiowanie zachowań pozwoliło Marstonowi na wyselekcjonowanie czterech odrębnych tendencji: ekstrawertycznych, introwertycznych, skoncentrowanych na konkretnym zadaniu lub innych ludziach. Co więcej, każdy zakres posiada dodatkowy profil osobowościowy, który kryje się w nazwie opracowanego modelu DISC:

  • dominant,
  • inspiring,
  • supportive,
  • cautious.

Liczy się wnętrze

Ogromna wartość techniki zapisana jest w powyższych przykładach form personalnych. Każdy z wymienionych wzorów charakteryzuje się indywidualnym zbiorem cech, uwarunkowań i predyspozycji, a w rezultacie – motywacją do poszczególnych aktywności. Jakie są praktyczne korzyści tej wiedzy?

Coraz więcej organizacji i firm rekrutacyjnych decyduje się na wykorzystanie dostępnych testów i ankiet, określających konkretny typ indywidualności- na przykład model DISC. Takie informacje pozwalają na wybór adekwatnego kandydata, co zwiększa efektywność i produktywność w danym obszarze przedsiębiorstwa. To jednak nie koniec zalet, ponieważ prawidłowa diagnoza umożliwia poznanie własnego potencjału, poprawia komunikację międzyludzką i ułatwia budowanie silnych relacji.

Cztery typy motywacji

Pojedyncza osobowość wyróżnia się preferencyjnym zestawem cech i czynników inicjujących pożądane akcje. Wykorzystanie punktów zapalnych niesie ze sobą wiele pożytku w kontekście osobistym oraz zawodowym.

Dominujący (dominant)

Ten rodzaj temperamentu jest mieszanką silnej orientacji wobec postawionego zadania oraz otwartości i ekstrawertyczności. Osoby z tej etykiety prezentują postawę asertywną, a także silne dążenie do odczuwania nieustannej kontroli. Niezależność, chęć realizacji kolejnych celów oraz skłonności do podejmowania ciągłych operacji sprawiają, że jest to idealna osoba do rozwiązywania potencjalnych problemów.

Specyficzne usposobienie prezentuje się również w formie motywacji. Dominanci uwielbiają otrzymywać okazje i możliwość dokonywania wyborów. Ogromną zachętą jest tutaj przedstawienie wyzwań oraz obraz przyszłych sukcesów. Osoby dominujące chcą słuchać o własnych osiągnięciach, zdolnościach, potencjale, a także wartości. Doskonałą formą nagrody jest również wyróżnienie materialne.

typ osobowości

Wpływowy (influencing)

Osobowość inspirująca jest prawdziwą kombinacją doskonałych umiejętności przywódczych, komunikacyjnych oraz skłonności ekstrawertycznych. Głównym stylem działania jest perswazja, a sami przedstawicie tej frakcji, potrzebują wszechobecnych oznak aprobaty oraz akceptacji. Społeczność inspirująca najlepiej sprawdzi się podczas wykonywania obowiązków bezpośrednio związanych z bliskością innych ludzi. Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na sposób zachowania, jest lęk przed odrzuceniem.

stotnym aspektem motywacyjnym jest sam sposób inicjowania werwy do dalszej pracy. Charakter wpływowego świetnie przyjmuje wszelkie pochwały w obecności przyjaciół, znajomych lub współpracowników. Zaleca się umożliwić zainteresowanemu wypowiedzenie kilku zdań na temat własnych dokonań, co pobudza wewnętrzny żar przyszłych osiągnięć. Dobrym pomysłem jest także skierowanie komplementów wobec cech personalnych oraz delegowanie krótkoterminowych zadań, które nie wymagają składania długofalowych zobowiązań.

Stabilny (steady)

Osoby stałe cenią przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Brak nadmiernej ekscytacji i uniesień nie oznacza jednak niedostatku zaangażowania, a wręcz przeciwnie. Ogromne pokłady cierpliwości, zdolność do obserwacji otoczenia, a także niezmienna lojalność – takie cechy sprawiają, że postacie są bardzo cenionymi i szanowanymi członkami każdej grupy. Pakiet stabilny oznacza również dobrą koordynację pracy oraz dążenie do budowania rutynowych, zoptymalizowanych schematów funkcjonowania.

Warto zaznaczyć, że kluczową motywacją jest zaprezentowanie pozytywnego wpływu na pozostałych uczestników grupy, a zwłaszcza członków rodziny. Silne przywiązanie do harmonii i równowagi sprawia, że jest to świetne źródło zachęty. Stabilni pracownicy entuzjastycznie przyjmą profity związane z pakietem socjalnym lub medycznym.

infografika typ osobowości

Rozważny (cautious)

Ostatni opisany przykład jest typem samotnika, który stroni od wszelkiej współpracy. Taka strategia przynosi wiele korzyści dla pracodawcy, ponieważ osoba rozważna jest intensywnie skoncentrowana na wykonaniu określonego zadania. Samodzielność oraz elastyczność pracy łączy się z perfekcjonizmem podczas realizacji obowiązków, a te są dokładnie przemyślane i charakteryzują się odpowiednią strukturą, a także organizacją. Fundamentem każdej czynności jest logika, a najgorszym przeciwnikiem- przeoczenie, nietakt i ewentualność popełnienia błędu.

Wszelkie próby motywacji muszą być wzmocnione nienaganną i konsekwentną argumentacją. W tym celu warto wspomagać się wszelkimi formami dokumentacji oraz ilustracji. Rozważny typ osobowości nie doceni zbyt personalnych form okazywania wdzięczności, ale warto zwrócić uwagę na skuteczność jego działań. Należy zaznaczyć, że osoby będące częścią tego profilu wykazują ogromne zainteresowanie rozwojem osobistym oraz edukacją. Właśnie dlatego, wszelkie formy szkoleń, kursów, warsztatów, a także treningów, są doskonałym sposobem na podziękowanie lub zmotywowanie do dalszej aktywności.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Cztery typy osobowości - model DISC nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.