W czasach ciągłego wzrostu cen, a co za tym idzie coraz większych kosztów, jakie ponoszą przedsiębiorstwa, menedżerowie muszą coraz bardziej liczyć się z wydatkami związanymi z zatrudnianiem pracowników. Decyzja o tym, jaką formę zatrudnienia wybrać, nie jest łatwa i wymaga dogłębnej analizy, zwłaszcza dla firm rozwijających się i start-upów. Przedsiębiorstwa te mają przeważnie ograniczone budżety i muszą zwracać większą uwagę na wydatki, jakich dokonują. Co jest bardziej opłacalne: zatrudnianie freelancerów czy może pracowników etatowych? Sprawdźmy na co zwrócić uwagę przy wyborze formy zatrudnienia.

Taniej jest zatrudniać freelancerów czy pracowników? – omówione zagadnienia:

  1. Koszty wynagrodzenia freelancerów, a pracowników etatowych
  2. Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracownika etatowego
  3. Podsumowanie

Koszty wynagrodzenia freelancerów, a pracowników etatowych

Porównując koszty zatrudnienia freelancerów, a pracowników związanych z firmą umową o pracę, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wynagrodzenie. W przypadków pracowników niezależnych wiąże się z zapłatą z góry ustalonej stawki godzinowej lub stawki za całość wykonanej pracy. Nic poza tym. Oczywiście firma może zdecydować się na zapłatę premii lub bonusu dla freelancera za świetnie wykonane zadanie, ale leży to tylko w jej geście.

W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę samo wynagrodzenie stanowi tylko jeden z wielu składników ogólnego kosztu zatrudnienia. Oprócz zapłaty ustalonej stawki godzinowej lub miesięcznej, pracodawca doliczyć musi również wydatki na pokrycie innych należności, do których należą przede wszystkim podatki. Dla przykładu w samych Stanach Zjednoczonych do wynagrodzenia netto należy doliczyć czasem trzy podatki dochodowe: federal tax, state tax (nie obowiązuje w kilku stanach) oraz local tax.

Widzimy zatem, że koszty wynagrodzenia pracownika etatowego są bardziej złożone i mogą mieć znaczący wpływ na zrezygnowanie z tradycyjnej formy zatrudnienia pracownika. Przy wyborze niezależnego wykonawcy nie ponosimy dodatkowych wydatków związanych z zatrudnieniem, gdyż wszelkie dodatkowe opłaty i składki zostają po stronie freelancera.

Taniej jest zatrudniać freelancerów czy pracowników? 6pl 5

Pozostałe koszty związane z zatrudnieniem pracownika etatowego

Zatrudniając pracownika na umowę o pracę musimy ponadto liczyć się z wieloma innymi kosztami. Należą do nich między innymi opłaty administracyjne związane z zatrudnieniem, takie jak opłacenie zespołu HR zajmującego się rekrutacją pracowników. Czyli zatrudniając pracownika etatowego, opłacić musimy również innych pracowników, którzy go rekrutują.

Do kosztów doliczyć musimy też czas na szkolenie i wdrożenie takiego pracownika w szeregi organizacji, do momentu, aż nabierze on odpowiedniej produktywności. Oprócz tego firma powinna zapewnić swojemu pracownikowi sprzęt niezbędny do pracy, jak na przykład laptop czy telefon komórkowy. Ich zakup również wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów.

Dla porównania freelancerzy nie potrzebują dodatkowych szkoleń, gdyż posiadają już odpowiednie umiejętności, na podstawie których zostali zatrudnieni. Nie potrzebują również dodatkowego sprzętu, gdyż z reguły powinni już go posiadać. Sam proces rekrutacji i zatrudnienia również nie generuje takich kosztów, jak opłacenie całego zespołu HR, ponieważ skorzystać można z zewnętrznych systemów zarządzania freelancerami. Do ich obsługi wystarczy jedna osoba odpowiedzialna za wyszukanie odpowiednich freelancerów i kontakt z nimi.

infografika freelancer

Podsumowanie

Przy wyborze formy zatrudnienia nowych osób do swojej organizacji, trzeba dokładnie przeanalizować wszelkie koszty związane z wyborem każdej opcji. Aby uzyskać zatem dobre wyniki w przypadku zatrudnienia pracownika etatowego, należy obliczyć koszty wszelkich świadczeń i podatków jakie firma będzie musiała za daną osobę zapłacić. W przypadku zatrudnienia freelancerów przedsiębiorcy mają do zapłaty o wiele mniej zobowiązań. Liczyć się muszą jednak z tym, że pracownicy niezależni nie są aż tak przywiązani do firmy jak pracownicy etatowi, co może wpływać na większą rotację.

Co zatem jest tańsze: zatrudnienie freelancerów czy może pracowników na podstawie umowy o pracę? Z punktu widzenia wszelkich opłat, jakie firma musi ponieść przy każdym wyborze, zdecydowanie tańszą opcją, zwłaszcza do krótkofalowej współpracy, mogą okazać się freelancerzy.

Jeśli chodzi zaś o dłuższą współpracę lepsi okazać się mogą pracownicy etatowi. Przez swoje przywiązanie do pracy, a także wyuczone już umiejętności, są o wiele bardziej stabilni, co może decydować o ich przewadze. Co zatem jest tańszą opcją? Na to pytanie każdy menedżer odpowiedzieć musi sam, dokładnie analizując to, czego jego firma naprawdę potrzebuje.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Taniej jest zatrudniać freelancerów czy pracowników? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.