Rozwój kadr obejmuje wszystkie działania podejmowane w organizacji, których zadaniem jest wspieranie i realizacja procesu doskonalenia kwalifikacji i motywacji pracowników. Proces ten ma na celu poszerzenie potencjału zawodowego we właściwości niezbędne do wykonywania obecnych i przyszłych zadań. W efekcie przyczynia się on do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa i indywidualnych celów pracownika.

Uwarunkowania realizacji kariery zawodowej w przedsiębiorstwie tworzy się na podstawie istniejących możliwości organizacyjnych, rozwojowych danego pracownika lub stanowiska pracy. W ostatnim czasie w wyniku pandemii koronawirusa organizacja pracy zawodowej uległa diametralnej zmianie, głównie na rzecz wprowadzenia pracy zdalnej. Wiąże się to również z popularyzacją rozwoju pracowników poprzez szkolenie online.

Korzyści z rozwoju i szkolenia pracowników online – omówione zagadnienia:

 1. Istota rozwoju zawodowego i szkoleń
 2. Rozwój pracowników online
 3. Jakie korzyści przynosi rozwój pracowników?
 4. Podsumowanie

Istota rozwoju zawodowego i szkoleń

Rozwój zawodowy oznacza takie kształtowanie kapitału ludzkiego, który w trakcie zoptymalizowanego procesu staje się bogatszy, bardziej dojrzały i który prowadzi w efekcie do działania zawodowego na coraz wyższym poziomie. Specjaliści strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi są zdania, iż odpowiednia kompozycja działań, takich jak szkolenie online, edukowanie, trenowanie, czy uczenie się prowadzi do rozwoju pracowników.

Według koncepcji Donalda Supera (amerykańskiego psychologa) rozwój zawodowy jest procesem rośnięcia i uczenia się, któremu podporządkowane są wszelkie oznaki zachowania zawodowego. Rozwój zawodowy obejmuje wszystkie aspekty rozwojowe, które mogą być odniesione do pracy. Zasadniczym elementem rozwoju zawodowego są szkolenia.

Szkolenie online pracowników prowadzi do wzrostu kwalifikacji pracowników i dzięki temu zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu wykonywanej pracy lub jego podniesienie. Pierwszym krokiem przy organizowaniu szkolenia online jest dokładne określenie jego celów. Cele powinny być sformułowane w kategoriach zachowań, działań czy też operacji, które pracownik musi wykonywać w trakcie pracy oraz takiego jej sposobu realizacji, aby wzrastała jego wydajność. Nie można określić zawartości programu szkolenia, dopóki organizacja nie odpowie na pytanie: Jaka wiedza, umiejętności i zdolności są konieczne do dobrego wykonywania pracy? Szkolenie online powinno mieć ściśle związane z potrzebami organizacji i pracowników cele.

szkolenie online

Rozwój pracowników online

Rozwój kompetencji pracowników można osiągnąć przy pomocy różnorodnych metod i technik szkolenia. W dobie dynamicznej ekspansji cyfryzacji i nowych technologii warto jest skorzystać z nowoczesnych narzędzi rozwoju pracowników, takich jak:

 • webinary są to spotkania szkoleniowe internetowe, które realizowane są w czasie rzeczywistym w oparciu o prezentacje audio i video, dedykowane dużej liczbie uczestników. Uczestnicy i prowadzący komunikują się pomiędzy sobą za pomocą czatu. W przypadku dużej liczby osób biorących udział w szkoleniu kontakt ten może być utrudniony,
 • warsztaty online – mają podobną formułę do webinarów. Różnią się w zasadzie tylko mniejszą liczbą uczestników, co umożliwia spersonalizowanie przekazu i bardziej aktywne uczestnictwo,
 • szkolenia e-learningowe nie wymagają jednoczesnego uczestnictwa trenera i uczniów. Zazwyczaj umieszczane są na platformie e-learningowej, do której w dogodnym czasie i miejscu osoby szkolące się mają dostęp. Szkolenia te mogą mieć formę testów wyboru, quizów, symulacji i interaktywnych gier,
 • podcasty to audycje dostępne przez internet. Często wykorzystywane są do nauki pracowników, którzy podróżują, jeżdżą w delegacje. Podczas jazdy samochodem lub pociągiem można kreatywnie spędzić czas słuchając merytorycznych podcastów. Jest to sposób na szybkie przyswojenie wiedzy,
 • e-booki – książki w wersji cyfrowej sprawdzają się we wszystkich branżach. Fachowa literatura na pewno wpłynie pozytywnie na realizację działań zawodowych. W odróżnieniu od książek tradycyjnych ebooki są łatwiej dostępne i nie wymagają noszenia ciężarów,
 • social learning jest kompatybilny z webinarami i oznacza społeczne uczenie oraz dzielenie się doświadczeniami. Dzięki wspólnej pracy wzrasta motywacja i efektywność,
 • blended learning – hybrydowa metoda kształcenia, łącząca tradycyjne i stacjonarne nauczanie z aktywnością realizowaną zdalnie za pomocą komputera. Kluczową rolę odgrywa komunikacja, która wpływa na efektywność i zaangażowanie uczestników,
 • aplikacje mobilne do nauki i rozwoju online – za pomocą smartfona można w szybki i łatwy sposób rozwiązywać np. edukacyjne quizy i krzyżówki,
 • konferencje i wirtualne targi organizowane online – można w nich uczestniczyć bez wychodzenia z domu, ułatwiają nawiązywanie relacji biznesowych,
 • studia podyplomowe prowadzone w formie zajęć online – możliwość uzyskania dyplomu i zdobycia nowej wiedzy,
 • blogi i newslettery prowadzone na branżowych portalach dostarczają aktualnych informacji w zakresie nowości i zmian zachodzących na rynku.
infografika szkolenie online

Jakie korzyści przynosi rozwój pracowników?

Dobry plan rozwoju pracowników zgodny ze strategią i celami firmy może być siłą napędową organizacji, przynosząc jej wymierne korzyści. Szkolenia i rozwój zawodowy umożliwiają zwiększenie elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzyjają szybszej adaptacji nowych technik i technologii, przyczyniają się do lepszej motywacji i zaangażowania pracowników oraz umożliwiają poprawę umiejętności kierowniczych. Kolejne pozytywne aspekty to:

 • przyciąganie talentów i zatrzymanie kluczowych pracowników,
 • podwyższenie kompetencji personelu i jakości realizowanej pracy,
 • większe zaangażowanie kadry i utożsamianie się z firmą,
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Natomiast w odniesienie do metod i technik szkolenia online, za ich przewagą konkurencyjną w stosunku do szkoleń stacjonarnych, przemawiają przede wszystkim takie korzyści, jak:

 • szkolenia internetowe są powszechnie dostępne i łatwe w obsłudze, nie wymagają stosowania zaawansowanych technologii. Dedykowane są różnym segmentom rynku,
 • kursy asynchroniczne umożliwiają dogodny czas i tempo nauki, dzięki czemu można je dopasować do indywidualnych potrzeb pracownika. Mogą być powtarzane w celu utrwalenia wiedzy,
 • szeroki dostęp do materiałów i baz wiedzy oraz innych form pomocy,
 • idealne dla osób nieśmiałych ze względu na brak osobistego kontaktu z pozostałymi uczestnikami szkolenia,
 • niższe koszty od szkoleń stacjonarnych oraz ograniczenie kosztów związanych z dojazdem do miejsca szkolenia i z zakwaterowaniem,
 • szkolenia i warsztaty online podobnie jak stacjonarne, kończą się otrzymaniem certyfikatu lub świadectwa potwierdzającego zdobycie nowych kompetencji i wiedzy.

Podsumowanie

Współczesne organizacje od lat zmagają się z problemem pozyskiwania i utrzymywania kluczowych i cennych pracowników. Jednym z narzędzi utrzymania ich jest doskonalenie zawodowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują różne techniki i metody szkoleń prowadzonych online. Jednak jeszcze nie we wszystkich organizacjach wdrażana jest kultura zdobywania nowych umiejętności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i internetu. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz korzyści warto jest zmierzyć się z ofertą takiego rodzaju szkoleń dostępnych na rynku. Wdrożenie nowoczesnych narzędzi rozwoju daje zupełnie nową jakość i stanowi atrakcyjny, wartościowy i merytoryczny wkład umożliwiający zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji przez personel.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Korzyści z rozwoju i szkolenia pracowników online nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.