Motywacja pracowników jest niezwykle istotna, ponieważ realnie wpływa na skuteczność działania zespołu, co przekłada się na zysk firmy. Warto podkreślić jednocześnie, że poziom motywacji pracowników zależny jest o wielu różnych czynników, dlatego pracownicy w ciągu tygodnia mogą mieć po prostu gorsze dni i jest to całkowicie normalne. Ważne jednak, aby takie dni nie stały się rutyną, która wpłynie na jakość pracy zespołu. Dlatego też przełożeni powinni dysponować szeregiem skutecznych sposobów na to, aby każdego dnia motywować pracowników do pracy. Jakie codzienne zachowania przełożonego skutecznie motywują team?

Motywowanie pracowników – omówione zagadnienia:

  1. Finanse to nie wszystko, czyli motywacja finansowa stosowana z rozwagą
  2. Które codzienne zachowania przełożonych najskuteczniej motywują pracowników?
  3. Work-life balance, czyli ludzkie podejście do zespołu
  4. Owocowe czwartki – czy to ma sens?
  5. Motywacja negatywne – team leaderze, nie idź tą droga!

Finanse to nie wszystko, czyli motywacja finansowa stosowana z rozwagą

Zdecydowanie błędne jest założenie, że ludzie pracują dziś tylko po to, aby zarabiać pieniądze. Oczywiście wynagrodzenie finansowe za pracę jest bardzo ważne, gdyż pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby, jednakże myślenie, że pracownicy wykonują pracę tylko dla pieniędzy paradoksalnie skutkować będzie zmniejszona motywacją pracowników. Jak to możliwe?

Rynek pracy stale zmienia się i ewoluuje, dlatego dawne sposoby zarządzania zespołem zdecydowanie nie spełniają obecnie swojej roli. Dziś istotną rolę odgrywa również rozwój zawodowy i osobisty, dlatego to właśnie praca powinna go stymulować. Skamieniały pogląd na to, że jedynym skutecznym sposobem na zmotywowanie pracowników jest obietnica podwyżki, czy premii, powoduje spadek motywacji do pracy i stopniowe wykruszanie się zespołu. Wówczas zaczyna się proces migracji pracowników, który także bardzo niekorzystnie wpływa na komunikację w zespole, co przekłada się na gorsze wyniki i zmniejszoną motywację.

Dlatego też motywacja finansowa powinna być stosowana tylko w akompaniamencie innych technik motywowania pracowników, ponieważ wyłącznie wtedy będzie skuteczna. Należy zauważyć także, iż konkretne działania motywacyjne przełożonych mają pozytywny skutek w zależności od wieku pracowników. Według obserwacji specjalistów od HR, Millenialsi (pokolenie Y) i Zetki (pokolenie Z) chcą mieć czynny udział w rozwoju firmy i motywuje ich możliwość rozwoju.

przełożony

Które codzienne zachowania przełożonych najskuteczniej motywują pracowników?

Bycie managerem lub team leaderem jest bardzo odpowiedzialnym stanowiskiem, ponieważ codzienne zachowania osoby na tym stanowisku, w dużym stopniu wpływają na motywację pracowników. Choć czynniki motywacyjne są coraz powszechniej znane wśród team leaderów i managerów, to dopiero skuteczne stosowanie tych technik przynosi pozytywny skutek.

Wielu przełożonych bagatelizuje to, jak istotny i motywujący jest pozytywny feedback. Świadomość tego, że praca, którą wykonuje pracownik jest dobra i wartościowa, potrafi zdziałać cuda pod względem motywacji. Jeżeli popatrzymy na tą technikę pod kątem czysto socjologicznym, to działa tu bardzo prosty i można powiedzieć pierwotny mechanizm bycia potrzebnym w grupie. Kiedy pracownik wie, że wykonywane zadania są potrzebne oraz robione dobrze i właściwie, to wówczas chęć do pracy wzrasta.

Dlatego też tak istotny i motywujący jest codzienny feedback od przełożonych w stosunku do osób z zespołu. Oczywiście nie chodzi w tym o „słodzenie” i chwalenie za każdy wykonany obowiązek, ale pochwała za właściwie zrobione zadanie, wzbudza w pracowniku poczucie dumy i celowości tego, co robi.

Kolejnym bardzo istotnym zachowaniem, które wpływa na motywację pracowników, jest brak stałej kontroli i pozostawienie pracownikom odpowiedniej niezależności. Nikt nie lubi być nieustannie kontrolowanym, dlatego model pracy, w którym przełożony stale patrzy na ręce swoich pracowników przyczynia się tylko i wyłącznie do erozji zespołu. Pracownicy z pokolenia Y oraz Z, szczególnie mocno zwracają uwagę na częstotliwość sprawdzania wykonywanej pracy. Warto zauważyć, że pozostawienie członkom zespołu właściwej niezależności bardzo mocno przyczynia się do stymulacji kreatywności, która także uważana jest za jeden z czynników motywujących do pracy.

infografika przełożony

Work-life balance, czyli ludzkie podejście do zespołu

aburzenie balansu pomiędzy praca, a życiem prywatnym wpływa katastrofalnie zarówno na jedno, jak i drugie. Nie da się cały czas pracować, ponieważ wtedy praca ta byłaby całkiem nieefektywna. To właśnie z tego powodu managerowie powinni zwrócić szczególną uwagę na właściwe zarządzanie czasem swojego zespołu. Częste nadgodziny, codwutygodniowe wyjazdy służbowe zdecydowanie nie motywują pracowników i zaczynają sprawiać, że czują się oni zmęczeni i wypaleni, ponieważ nie mają czasu na odpoczynek, spotkania z przyjaciółmi i rodziną.

Co więcej, wielu team leaderów dostrzega dziś, że umiejętne gospodarowanie czasem całego zespołu pozwala na osiągnięcie lepszych wyników, niż zmuszanie do pracy ponad siły. To właśnie z tego powodu w niektórych firmach testowany jest 4 dniowy tydzień pracy. Jeśli chodzi o codzienną rzeczywistość, to i w tym przypadku możliwe jest zastosowanie motywującego work-life balansu.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownicy są szczególnie zmęczeni, po ciężkim dniu pracy – kolejne godziny mijają w żółwim tempie, zaś zespół tylko patrzy na zegar, aby w końcu nastał upragniony koniec pracy. Czy ich praca będzie produktywna i efektywna? Zdecydowanie nie! Wówczas przełożony może dać pracownikom wybór – jeśli wykonają swoje zadania do określonej godziny, to wówczas wszyscy (włącznie z przełożonym) kończą wcześniej. Takie podejście pozwoli wykrzesać z zespołu najlepszą efektywność w krótkim czasie, dzięki czemu praca zostanie wykonana nie tylko szybciej, ale także i lepiej, niż gdyby pracownicy mięli zostać w pracy do regulaminowych 8 godzin.

Co więcej, według obserwacji ekspertów, współcześni pracownicy wolą pracować krócej i intensywniej, niż „odbębniać” 8 godzin, w ciągu których nie zrobią praktycznie nic.

Owocowe czwartki – czy to ma sens?

Jedną z kolejnych metod na codzienne motywowanie pracowników przez swoich przełożonych jest zapewnianie im ciągłej stymulacji. Owocowe czwartki, pizzowe piątki to dość często spotykane sposoby angażowania i urozmaicania jednostajnej i repetytywnej pracy. Takie atrakcje powinny być stosowane z umiarem i rozwagą, jednakże trzeba przyznać, że potrafią być one skuteczne. Ich pozytywny wpływ na motywację pracowników wynika z tego, że przełamany zostaje schemat wykonywania codziennie tych samych obowiązków, z tymi samymi ludźmi, w tych samych okolicznościach.

Motywacja negatywne – team leaderze, nie idź tą droga!

Motywacja negatywna jest rodzajem dopingowania pracowników poprzez stwarzanie sytuacji zagrożenia. Redukcja etatów, widmo zwolnienia, cięcia kosztów i obniżki pensji – to tylko niektóre ze sposobów na motywację negatywną. Ten rodzaj zarządzania zespołem jest bardzo krótkowzroczny i w dalszej perspektywie daje tylko i wyłącznie negatywne konsekwencje dla całego zespołu, co przekłada się oczywiście na wyniki oraz zysk całego przedsiębiorstwa. Co więcej, stabilność zatrudnienia wcale nie wpływa dziś tak bardzo na motywację pracowników (szczególnie młodych), którzy nastawieni są na zdobywanie doświadczenia i szukanie własnej drogi, niż na przepracowanie całego życia na jednej posadzie.

Nieporównywalnie bardziej skuteczna od motywacji negatywnej jest przyjazna atmosfera w pracy – wzajemny szacunek pomiędzy pracownikami i przełożonymi, zrozumienie i empatia, potrafią skutecznie motywować pracowników do wykonywania swoich obowiązków.

Podsumowując, przełożeni dysponują całkiem pokaźnym wachlarzem sposobów na codzienne motywowanie pracowników. Pozytywny feedback, przyjazna atmosfera w pracy, możliwość rozwoju i stymulacja kreatywności potrafią zdziałać cuda, jeśli chodzi o motywację zespołu, dlatego też w przeciągu ostatniej dekady widzimy znaczącą zmianę, jeśli chodzi o sposoby zarządzania zespołem przez przełożonych.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jakie codzienne zachowania przełożonych motywują pracowników? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.