Na co dzień wszyscy pełnimy różne role, ale na pewno najważniejszymi z nich jest rola pracownika oraz mamy lub taty. Godzenie ze sobą wypełniania obu tych ról na satysfakcjonującym poziomie nieraz wiąże się z licznymi trudnościami. Pracujący rodzice często czują, że zaniedbują jeden z tych obszarów życia. Co więcej, z jednej strony pracodawca bez wątpienia odczuwa pewne negatywne skutki tego, że jego pracownik posiada dzieci (szczególnie z zakresie nagłych nieobecności, nieraz dłuższych). Z drugiej jednak strony świat mierzy się obecnie w większości państw z kryzysem demograficznym z powodu niskiego wskaźnika urodzeń. Konieczne jest więc wspieranie osób decydujących się na rodzicielstwo i niechcących rezygnować z kariery zawodowej.

Pracujący rodzice

 1. Pracujący rodzice – w jakiej są obecnie sytuacji?
 2. Pracujący rodzice – w jaki sposób możesz im pomóc?
 3. Taktyki wspierania rodziców – podsumowanie

Pracujący rodzice – w jakiej są obecnie sytuacji?

Należy wskazać, że pod wieloma względami pracujący rodzice już mają łatwiej – pandemia COVID-19 spowodowała rozpowszechnienie się pracy zdalnej czy możliwość pracy w trybie hybrydowym. Dzięki temu mogą np. poprosić o home office w sytuacji choroby dziecka i nie tracić z tego powodu urlopu (chociaż oczywiście wykonywanie pracy w takich warunkach również może być utrudnione). To jednak jedynie wierzchołek góry lodowej w zakresie potrzeb, ponieważ odnosi się jedynie do jednej sytuacji w obszarze „organizacyjnym”. Wsparcie jest potrzebne również w takich obszarach jak opieka w trakcie ciąży, benefity finansowe powiązane z dziećmi czy pomoc w momencie powrotu do pracy jednej osoby w związku.

Pracujący rodzice – w jaki sposób możesz im pomóc?

W przypadku każdej firmy oraz pracującego rodzica niezbędne będą inne taktyki pomagające pełnić obie role (w zależności od kondycji, charakteru pracy, pełnionej roli itd.). Można jednak wskazać benefity, które sprawdzą się w przypadku każdej matki czy ojca i na które zgłaszane jest największe zapotrzebowanie. Najważniejsze z nich wymieniamy poniżej.

 1. Elastyczne godziny pracy

  Konieczność odebrania dziecka ze szkoły czy żłobka w godzinach pracy to największe wyzwanie dla matki lub ojca, zwłaszcza jeśli nie mogą liczyć w tym zakresie na wsparcie dziadków, sąsiadki czy koleżanki. Bardzo często podkreśla się, że elastyczny czas pracy pomógłby rozwiązać tego typu problem (w zakresie rozpoczynania oraz kończenia pracy, bez konieczności przepracowania bez przerwy całego dnia).

  Pracujący rodzice na pewno docenili taki benefit ze strony pracodawcy także w sytuacji szkolnego przedstawienia czy pilnej wizyty u lekarza – dzięki lepszej organizacji czasu pracy mieliby pewność, że przez bycie w pracy nie tracą ważnych wydarzeń z życia dziecka. Jest to coraz częściej spotykana praktyka w firmach w obszarze zaczynania pracy, ale nie kończenia – rzadko natrafia się na firmę, która wymaga obecności jedynie w wybranych godzinach i pozwala dopracować resztę godzin w dowolnym terminie.

 2. Zadaniowy tryb pracy

  Zadaniowy tryb pracy powiązany jest ściśle z elastycznymi godzinami pracy i oznacza możliwość wykonywania swoich obowiązków bez pilnowania tego, czy przeprowadzało się obowiązkową liczbę godzin danego dnia i w ciągu tygodnia. Rozliczanie pracownika w takiej sytuacji odbywa się poprzez kontrolowanie, czy wszystkie zlecone w danym okresie zadania zostały wykonane. W przypadku takiego benefitu pojawia się jednak obawa co do jakości pracy osób zatrudnionych w zadaniowym trybie, ponieważ może pojawić się chęć jak najszybszego wywiązania się z obowiązku, a nie „przyłożenia się” do danego zadania. Jeśli firma chciałaby wprowadzić taki benefit, konieczne byłoby poważne przeszkolenie pracujących rodziców z zadaniowego trybu pracy.

 3. Dodatkowe dni wolne na opiekę nad dzieckiem

  Niekiedy firmy działające w różnych branżach decydują się zwiększyć liczbę dni wolnych przysługujących pracownikowi z uwagi np. na staż przepracowany w firmie (po 3 czy 5 latach), co jest zdefiniowanie wyróżniającym na rynku benefitem. Na to samo można się zdecydować w przypadku pracujących rodziców. Nawet jeśli otrzymają stosunkowo niewielką liczbę dodatkowych dni wolnych (2-3 – w zależności od liczby dzieci, statusu związku, wieku dzieci itd.), zyskają w ten sposób większą swobodę w wypełnianiu obu ról na raz. Będą mogli te dni wolne wykorzystywać zarówno w sytuacji często powtarzających się chorób, jak i np. ważnych wydarzeń w życiu dziecka, których nie chcieliby przegapić.

 4. Zrozumienie w sytuacjach awaryjnych

  Gdy jest się matką lub ojcem, bardzo często dochodzi do awaryjnych sytuacji wymagających zwolnienia się z pracy – najczęściej zdarza się to po telefonie ze szkoły czy żłobka z informacją o chorobie dziecka i konieczności natychmiastowego odebrania. Pracujący rodzice doceniliby w takiej sytuacji zrozumienie ze strony swojego przełożonego i przyzwolenie na to, by wyszli z pracy w trakcie, a dokończyli swoje zadania później – bez konieczności wykorzystania dnia urlopowego.

  Pod wieloma względami należy wskazać, że tym, czego najbardziej potrzebują pracujące matki oraz ojcowie, jest ludzka postawa zrozumienia, ułatwiająca godzenie ze sobą wypełniania obu ról. W tym zakresie warto więc przeszkolić kadrę kierowniczą i liderów zespołów, by dokładnie wiedzieli, w jaki sposób reagować w przypadku takich próśb.

Taktyki wspierania rodziców – podsumowanie

Rodzice, a zwłaszcza młode matki po urlopach macierzyńskich, bardzo boją się powrotu do pracy i tego, czy będą w stanie łączyć ze sobą posiadanie dziecka z dążeniem do spełnienia zawodowego. Dokładają wszelkich starań do tego, by w odpowiedni sposób wypełniać obie role, ale często dochodzi do sytuacji, w których jedna strona (dziecko lub pracodawca) „traci”.

Jeśli nie chcesz, żeby takie dylematy mieli Twoi pracownicy, zastanów się, w jaki sposób możesz ich wesprzeć w zapewnianiu jak najlepszych warunków wykonywania swoich codziennych obowiązków. Wdrożenie wymienionych powyżej praktyk na pewno zostanie bardzo pozytywnie odebrane przez pracowników i zapewni Twojej firmie wizerunek marki przyjaznej rodzicom, co wzmocni jej konkurencyjność.

Przeczytaj także: Aktywne słuchanie w miejscu pracy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Pracujący rodzice - 4 praktyki wspierania pracujących rodziców nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.