Liczne kryzysy ekonomiczne oraz pandemia Covid-19 przyczyniły się na całym świecie do znacznego przyśpieszenia nieuchronnego procesu transformacji modelu zatrudnienia. Przyszłość nowoczesnego rynku pracy determinowana przez dynamicznie zachodzące zmiany na rynku oraz rozwój nowoczesnych technologii wymusza na organizacjach elastyczne podejście w zakresie zatrudnienia. Konieczność redukcji kosztów, zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz umocnienie marki wiąże się z odejściem od pracy stacjonarnej na rzecz pracy zdalnej. Jednak biorąc pod uwagę specyfikę przedsiębiorstw najefektywniejszy wydaje się model hybrydowy, łączący obie formy pracy. Czego nauczyła nas więc praca hybrydowa?

Czego nauczyliśmy się o pracy hybrydowej na przestrzeni ostatnich lat?- omówione zagadnienia:

 1. Czym jest praca hybrydowa?
 2. Zalety pracy hybrydowej
 3. Wyzwania związane z nowym stylem pracy
 4. Dobre praktyki niezbędne w modelu hybrydowym
 5. Podsumowanie

Czym jest praca hybrydowa?

Model pracy hybrydowej łączy pracę realizowaną w biurze z pracą zdalną, wykonywaną na odległość. Zdefiniowanie tej formy pracy jest dość trudne, ze względu na brak w wielu krajach regulacji prawnych w tym zakresie. W praktyce przedsiębiorstw można spotkać różne rozwiązania. Jednym z nich jest twardy podział na pracowników pracujących w biurze i na pracujących w domu. Innym rozwiązaniem jest dostosowywanie pracy w zależności od sytuacji. Jeżeli jest to możliwe pracownicy realizują swoje zadania na odległość jednak w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba to są wzywani do siedziby firmy. Najbardziej popularna jest forma rotacyjna, w której grupy pracowników pracują wymiennie zdalnie i stacjonarnie.

Z innej perspektywy pracę hybrydową można odnieść do grupy pracowników realizujących obowiązki służbowe w najlepszych dla siebie warunkach i nie ma znaczenia, czy jest to prywatne mieszkanie, czy też biuro. Warto też zaznaczyć, że praca hybrydowa nie jest możliwa do zastosowania w każdej organizacji i w każdej branży. Trudno sobie wyobrazić, że pracownicy produkcyjni mogliby pracować zdalnie. Taka forma pracy dedykowana jest szczególnie dla pracowników biurowych, infolinii, grafików komputerowych, architektów i innych specjalistów pracujących samodzielnie.

Czym jest praca hybrydowa?

W czasie pandemii koronawirusa praca hybrydowa okazała się kluczowym czynnikiem, który uchronił rodziców przed koniecznością korzystania ze zwolnień na opiekę nad dziećmi. Najczęściej wskazywaną przez pracowników zaletą pracy hybrydowej jest wolność i możliwość podjęcia decyzji oraz fakt, że takie rozwiązanie daje poczucie swobody i umożliwia zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym.

Wśród wymiernych korzyści wynikających dla organizacji należy wskazać na oszczędność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i ich eksploatacji. Dla pracowników natomiast jest to również oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami do pracy.

Również nie bez znaczenia jest to, że praca hybrydowa w znacznym stopniu poszerza możliwości rekrutacyjne, przyciągając pracowników z różnych miejsc zamieszkania.

Wyzwania związane z nowym stylem pracy

Jednym z większych wyzwań związanych z organizacją pracy zdalnej w ramach modelu hybrydowego jest zapewnienie odpowiednich narzędzi umożliwiających realizację zadań na odległość oraz wsparcie pracowników w tym zakresie. Jest to spore wyzwanie logistyczne i technologiczne. Praca stacjonarna wymaga redefinicji powierzchni biurowych i nadania im nowych funkcji, a praca zdalna zapewnienia odpowiednich procedur i narzędzi zapewniających bezpieczeństwo pracy. Dlatego praca hybrydowa jest równocześnie modelem trudnym do wprowadzenia w przedsiębiorstwie, ale łączącym wszystkie zalety pracy stacjonarnej i zdalnej.

Na pewno niełatwym doświadczeniem jest również zarządzanie zespołem, który pracuje częściowo w domu, a częściowo w biurze. Taki model pracy wymaga zmiany w sposobie jej postrzegania i budowania relacji interpersonalnych w zespole. Umiejętność motywacji i utrzymanie zaangażowania pracowników na wysokim poziomie jest kluczem do sukcesu każdego menedżera.

Kolejnym ważnym aspektem jest wirtualna komunikacja. W celu zachowania efektywności organizowanych spotkań online zaleca się skracanie spotkań i konferencji, przemyślaną selekcję uczestników oraz włączanie kamer, w celu obserwacji zaangażowania uczestników.

Wyzwania związane z nowym stylem pracy

Warto pamiętać, że pracę w systemie hybrydowym nie należy postrzegać, jako utrudnienia. A w celu jej prawidłowej realizacji warto wziąć pod uwagę kilka ważnych praktyk:

 • Wiele kanałów komunikacyjnych umożliwiających porozumiewanie się pracowników pomiędzy sobą w różny sposób. Organizowanie spotkań wirtualnych, uruchomienie komunikatorów głosowych, prowadzenie prezentacji i inne.
 • Integracja zawsze wpływa pozytywnie na kształtowanie kultury organizacyjnej i umocnienie więzi interpersonalnych. W tym celu warto jest organizować nieformalne spotkania w ,,realu”.
 • Możliwość wyboru determinuje elastyczne podejście do pracowników i otwartość na ich potrzeby. Decyzja o wyborze formy zatrudnienia i sposobie jej realizacji powinna być podejmowana wspólnie przez przełożonego i pracownika.
 • Wspólne aktywności w celu połączenia ludzi. Aktywizacja pracowników, poprzez organizowanie wspólnych działań, konkursów itp.
 • Ustalenie zasad i procedur związanych z realizacją pracy, np. kwestii czasu pracy, jak go mierzyć i w jaki sposób rozliczać nadgodziny.
 • Równe traktowanie pracowników pracujących stacjonarnie i zdalnie. Jest to istotny aspekt związany z poczuciem bezpieczeństwa pracowników.
 • Ochrona danych i prywatności. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji służbowych oraz danych prywatnych. Wykorzystanie systemów zabezpieczających i szyfrujących.

Podsumowanie

Model hybrydowy łączący w sobie tryb stacjonarny i zdalny w ostatnich latach stał się dominującą formą pracy stosowaną przez organizacje na całym świecie. I nie jest to już tylko determinowane sytuacją pandemiczną i z ograniczeniami sanitarnymi w tym zakresie, ale również świadomie obraną strategią działania. Praca hybrydowa jest odpowiedzią na potrzeby pracowników, którzy w elastyczny sposób mogą pogodzić życie prywatne z obowiązkami zawodowymi. A prowadzone badania w tym zakresie wykazały, że taki sposób pracy nie wpływa negatywnie na wydajność i efektywność oraz satysfakcję pracowników. Trendem w przyszłości będzie rozwijanie pracy hybrydowej umożliwiającej pracę zespołową opartą na planowaniu strategicznym i kreatywnym działaniu wykonywaną w tradycyjnym biurze, natomiast pracę indywidualną wymagającą koncentracji będzie można realizować zdalnie.

Sprawdź również: Zalety pracy zdalnej dla pracowników i pracodawców

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Czego nauczyliśmy się o pracy hybrydowej na przestrzeni ostatnich lat? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.