Gdy rozpoczynasz prowadzenie działań reklamowych, Twoim głównym celem jest oczywiście trafienie do grupy odbiorczej i zachęcenie jej do wykonania działań, na jakich Ci najbardziej zależy – zakupu produktu, zapisu do newslettera, wzięcia udziału w kursie, pobrania e-booka itd. W jaki jednak sposób możesz zadbać o to, by przekaz trafił do właściwych osób, które faktycznie będą zainteresowani Twoim produktem lub usługą? Pomogą Ci w tym różnego rodzaju dane (party data), które we współczesnych czasach są wręcz „na wyciągnięcie ręki” (zwłaszcza w Internecie) – takie jak 1st, 2nd oraz 3rd party data (potocznie zwane również cookies). Co obejmują te trzy rodzaje informacji i w jaki sposób możesz je wykorzystać w prowadzonych przez Twoją firmę działaniach reklamowych?

1st, 2nd and 3rd party data

  1. 1st, 2nd oraz 3rd party data – czym się od siebie różnią?
  2. Do czego możesz wykorzystać 1st, 2nd oraz 3rd party data?
  3. Cookies pierwszej i drugiej strony – w czym Ci pomogą?
  4. 3rd party cookies – jak wykorzystać ten rodzaj informacji?
  5. 1st, 2nd, 3rd party data – podsumowanie

1st, 2nd oraz 3rd party data – czym się od siebie różnią?

Personalizacja danych stanowi obecnie podstawę prowadzonych działań marketingowych, zwłaszcza w obszarze targetowania reklam (kierowania do określonej grupy odbiorców, np. w Google Ads, Facebook Ads czy Instagram Ads). Informacje, na podstawie których działamy, mogą pochodzić z różnych źródeł – właśnie na tej podstawie dokonujemy między nimi podziału, zgodnie z którym:

  • 1st party data obejmują dane pozyskane przez nas samodzielnie (np. ze strony internetowej widoczne w Google Analytics lub z systemu CRM – Customer Relationship Management),
  • 2nd party data to dane pozyskane od zaufanego partnera (niektórzy wskazują również, że z innych prowadzonych kampanii reklamowych),
  • 3rd party data stanowią dane, które otrzymaliśmy od podmiotów całkowicie dla nas zewnętrznych (obecnie prowadzi się działania mające na celu całkowite zakazanie korzystania z tych cookies – Google zapowiedziało, że wycofa je z końcem 2023 roku, Apple zrobił to już w przypadku Safari).

Do czego możesz wykorzystać 1st, 2nd oraz 3rd party data?

Informacje pozyskane ze wszystkich wymienionych powyżej źródeł pomogą Ci przede wszystkim w segmentacji klientów (czyli osób, które faktycznie mogą być zainteresowane Twoim produktem lub usługą), przez co będziesz mógł stworzyć w precyzyjny sposób persony marketingowe i skierować do nich w pełni dopasowane działania marketingowe oraz komunikaty reklamowe. Dzięki wykorzystaniu danych będziesz mógł więc liczyć na to, że osiągniesz oczekiwane efekty, np. w zakresie lepszej sprzedaży, większego zaangażowania czy budowania lojalności (w zależności od tego, jaki będzie dokładnie cel prowadzonych przez Ciebie działań). Pozyskane informacje możesz wykorzystać we wszystkich kanałach reklamowych, na których na co dzień działasz, testując jednocześnie, który z nich najlepiej konwertuje.

Cookies pierwszej i drugiej strony – w czym Ci pomogą?

Należy stwierdzić, że cookies pierwszej strony to Twoje najlepsze źródło informacji, ponieważ dane (demograficzne, behawioralne, kontaktowe, inne) pochodzą od klientów „najbliższych Twojej ofercie” – którzy weszli na stronę internetową, zapisali się do bazy mailingowej, dokonali zakupu, są aktywni na firmowych social mediach. Pozyskane w taki sposób dane pozwalają Ci np. wykorzystać modelowanie look-a-like, czyli skierować reklamy do osób podobnych (na podstawie otrzymanych cech behawioralnych oraz demograficznych). Cookies drugiej strony to z kolei dane takie jak first, ale zebrane przez zaufanego partnera (np. wydawcę reklamowego), który Ci je udostępnia. Możesz je zestawić z własnymi, co pozwoli Ci przygotować jeszcze lepszą kampanię.

3rd party cookies – jak wykorzystać ten rodzaj informacji?

3rd party data różnią się od dwóch już opisanych rodzajów – z uwagi na to, że pochodzą od podmiotów całkowicie zewnętrznych (zwykle wyspecjalizowanych platform zarządzania danymi, ang. Data Management Platform, DMP), można je nabyć jedynie odpłatnie. Obejmują różne źródła danych (np. strony internetowe powiązane ze sobą tematycznie), przez co dają szansę na pogłębienie wiedzy o użytkownikach w stopniu niemożliwym do osiągnięcia w przypadku first oraz second party cookies. Co więcej, dane pochodzące od podmiotów trzecich udostępniane są zwykle w formie gotowych segmentów, co znacząco skraca proces analizy grupy docelowej i pozwala w krótkim czasie skierować do niej dopasowane działania, podnosząc jakość ruchu na stronie internetowej firmy.

1st, 2nd, 3rd party data – podsumowanie

We współczesnych czasach nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że nie należy organizować działań marketingowych w oparciu o indywidualne przypuszczenia czy grupowe spekulacje – digital marketing opiera się na pozyskanych z różnych źródeł informacji i danych zbiorczych. Planując więc jakiekolwiek działania reklamowe, należy zacząć od zebrania 1st, 2nd oraz 3rd party cookies, a następnie zestawić je ze sobą oraz przeanalizować, by odpowiednio posegmentować swoich klientów. Dopiero po wykonaniu tych kroków możliwe będzie przeprowadzenie burzy mózgów dot. działań marketingowych, które powinny skutkować osiągnięciem oczekiwanych korzyści – ponieważ będą jak najprecyzyjniej dopasowane do zachowań, potrzeb i obaw osób zaliczanych do Twojej głównej grupy docelowej.

Przeczytaj także: 10 narzędzi internetowych dla małych biznesów

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

1st, 2nd and 3rd party data - jak je wykorzystać? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.