W każdym miejscu pracy – bez względu na branżę, w której firma na co dzień funkcjonuje – dwa słowa mają ogromne znaczenie w odniesieniu do poszczególnych pracowników: produktywność i kreatywność. Pierwsza z nich jest celem samym w sobie, podczas gdy druga konieczna jest w sytuacji, w której przedsiębiorstwo chciałoby się rozwijać, wdrażać nowe produkty, usługi i rozwiązania oraz dostarczać najlepsze rezultaty swoich działań. Wydawać by się mogło, że w miejscach pracy te dwa elementy będą się wykluczać, ale powinny być ze sobą ściśle związane. Zastanówmy się, dlaczego takie podejście jest lepsze i odpowiedzmy sobie na pytanie, w jaki sposób można uczyć pracowników kreatywności w produktywności.

Kreatywność i produktywność w miejscu pracy – omówione zagadnienia:

 1. Produktywność i kreatywność – która cecha jest ważniejsza?
 2. W jaki sposób kreatywność sprzyja produktywności?
 3. Jak zwiększyć kreatywność w zespole?
 4. Podsumowanie

Produktywność i kreatywność – która cecha jest ważniejsza?

Produktywność oznacza realizację zadań w sposób systematyczny, przekładający się na efektywne i wydajne wykorzystanie czasu w pracy. Jest niezbędna do tego, by poszczególne działy w firmie realizowały swoje cele i osiągały oczekiwane w ramach nich efekty. Z kreatywnością sytuacja wygląda całkowicie odwrotnie – ten element wymaga czasu i przestrzeni, ponieważ oznacza wychodzenie poza schemat w celu znalezienia nowych rozwiązań czy usprawnienia dotychczasowych procesów (za cel może zostać uznane np. zwiększanie produktywności).

Kreatywne myślenie to jedna z cech, którą Światowe Forum Ekonomiczne w 2020 roku uznało za jedną z 10 najważniejszych umiejętności, które będą definiować rzeczywistość w najbliższych latach. To tylko jeden z powodów, dla których nie można próbować jej wykluczyć w miejscach pracy. Kolejne związane są z wpływem kreatywności na produktywność zarówno pojedynczych osób zatrudnionych, jak i całych zespołów.

W jaki sposób kreatywność sprzyja produktywności?

Co cechuje biznesy, które przetrwały lata? Nie tylko świetny produkt, doskonałe podejście do klienta czy zapadające w pamięć działania marketingowe, ale przede wszystkim umiejętność dostosowania się do ciągłych zmian (zwłaszcza tych następujących tak szybko, jak obserwujemy to na co dzień w obecnych czasach), co nie jest możliwe bez kreatywnych rozwiązań. Tylko w taki sposób zapobiegamy utknięciu w schematach czy pozostaniu w rutynie, które same w sobie z czasem mogą powodować spadek produktywności (z uwagi na rozleniwienie się i utratę zainteresowania wykonywanymi zadaniami czy realizowanymi projektami). Zdolność do adaptacji w dzisiejszych czasach? Ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej.

Należy też wskazać, że zapewnienie przestrzeni do kreatywnego myślenia wzbudza wśród pracowników bardziej emocjonalne podejście do wykonywanych zadań, co bez wątpienia przekłada się na osiąganie lepszych wyników. Z tego powodu warto dążyć do wykształcenia wśród pracowników postawy „zależy mi”. Kreatywność pomaga również w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów – sprzyja zobaczeniu tzw. „bigger picture” i poszukaniu unikalnego oraz innowacyjnego rozwiązania, które pozwoli osiągnąć oczekiwane efekty bez względu na złożoność wyzwań. Wzbudzi zapał, który doprowadzi do powstania nowych sposobów realizacji dotychczasowych zadań.

Jak zwiększyć kreatywność w zespole?

 1. Regularne burze mózgów

  Zbudowanie środowiska, w którym pracownik będzie się czuł komfortowo, zwracając się zarówno z problemami, jak i z innowacyjnymi pomysłami na produkty, usługi czy rozwiązania, to sukces sam w sobie. Bez wątpienia należy przyznać, że nic nie przynosi tak dobrych efektów, jak wysłuchanie wszystkich pomysłów znajdujących się w głowie każdej poszczególnej osoby i znalezienie w taki sposób najlepszych rozwiązań w ramach łączenia ze sobą poszczególnych kropek. Tworzenie przestrzeni do dyskusji w połączeniu z umiejętnością słuchania i rozważania otrzymanych propozycji to najlepszy sposób zwiększania kreatywności. Nie można zapominać więc o planowaniu w kalendarzu czasu na kreatywne myślenie w ciągu dnia – tak jak planuje się czas na realizację innych zadań i bycie produktywnym.

 2. Zróżnicowane środowisko pracy

  Kreatywność w zespole może być wzmacniana poprzez zróżnicowanie doświadczenia, osobowości i podejścia do życia, jakie posiadają poszczególni członkowie. Należy pamiętać, że jednorodność zdecydowanie nie sprzyja kreatywności – nie zapewnia możliwości konfrontacji rzuconych pomysłów, przez co nie daje szansy na wyjście poza utarte schematy. Z kolei różnorodność perspektyw, poglądów i stylów uczenia się przyspiesza proces rozwiązywania problemów. Z tego powodu warto od czasu do czasu zapewnić przestrzeń do wymiany myśli przez osoby z różnych obszarów.

 3. Elastyczność warunków zatrudnienia

  Bardzo często zwraca się uwagę na to, że zachowanie work-life balance, zwłaszcza w zakresie dawania pracownikowi przestrzeni na odpoczynek, sprzyja kreatywnemu myśleniu – przemęczony mózg nie wypracuje bowiem nowych, innowacyjnych rozwiązań. Z tego powodu warto rozważyć wprowadzenie elastycznych warunków zatrudnienia w ramach zarówno czasu, jak i miejsca wykonywania obowiązków zawodowych. Elastyczne godziny pracy przekładają się na rezygnację z myślenia o punktualności, co pobudza kreatywność, podobnie jak elastyczność miejsca – dzięki zmianie perspektywy biurowej na domową lub wyjazdową.

 4. Zachęcanie do kreatywnego myślenia

  Najłatwiejszy sposób, by pobudzić u pracowników kreatywne myślenie? Pokazać, że właśnie na tym Ci zależy i że zostanie to docenione – czy to poprzez konkretną nagrodę, czy po prostu poprzez publiczną pochwałę. Możesz również poświęcić na to czas w trakcie regularnych spotkań feedbackowych – obok oceny wydajności omówić dotychczasowe wysiłki twórcze.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że nie ma wzrostu produktywności bez kreatywności – firmy z różnych branż powinny o tym pamiętać i podejmować kroki do zapewnianie pracownikom przestrzeni do kreatywnego myślenia. Jest to szczególne ważne w obecnej erze cyfrowej, w której zmiany zachodzą bardzo dynamicznie i niekiedy trudno za nimi nadążyć. Innowacyjność, tworzenie nowych rozwiązań, wykorzystywanie dostępnych możliwości – te wszystkie elementy wymagają przestrzeni dla kreatywności, w konsekwencji przekładając się na lepsze rezultaty osiągane przez poszczególnych pracowników oraz firmy jako całość. Warto w tym celu wykorzystać omówione wyżej sposoby pobudzania kreatywności, bo w końcu – jak powiedział Tucker Marion, profesor nadzwyczajny Northeastern University D’Amore-McKim School of Business – „firmy, które są kreatywne, odnoszą większe sukcesy”.

Sprawdź również: Wtyczki Google Chrome – 10 najlepszych rozszerzeń zwiększających produktywność

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kreatywność i produktywność w miejscu pracy nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.