Duże i średnie przedsiębiorstwa z wydzielonym działem HR wśród specjalistów do spraw kadrowych zatrudniają również analityka HR. W przypadku, gdy organizacja opiera zarządzanie zasobami ludzkimi o system kadrowy HRIS to wtedy pożądany jest analityk, który nie tylko będzie specjalistą w dziedzinie HR, ale także będzie znał funkcjonalność wdrożonego programu. Taki analityk jest źródłem przetworzonej informacji, która jest wykorzystywana do optymalizacji procesów i osiągnięcia założonych celów kadrowych przez przedsiębiorstwo.F

Analityk HRIS – omówione zagadnienia:

 1. Predyspozycje i wymagania
 2. Główne obowiązki analityka HRIS
 3. Jak analityk HRIS pomaga w zarządzaniu zasobami ludzkimi?
 4. Podsumowanie

Predyspozycje i wymagania

Analityk HRIS zajmuje się wykorzystaniem zgromadzonych informacji przez system oraz analizą wskaźników efektywności, w celu usprawnienia procesów zarządzania ludźmi i zwiększenia efektywności pracy. Wymaga to określonych predyspozycji i umiejętności. Dlatego nie każdy pracownik HR, może zostać analitykiem. Poza kompetencjami interpersonalnymi analityk musi posiadać umiejętność analitycznego myślenia, syntezowania danych oraz prawidłowego wnioskowania.

W odniesieniu do wykształcenia na to stanowisko preferowani są najczęściej absolwenci finansów, rachunkowości, controllingu lub zarządzania kadrami. Nieodzowne jest doświadczenie w pracy z systemem informacji kadrowych (HRIS) bądź podobnym, praktyczna znajomość MS Excel, umiejętność pracy na dużych zbiorach danych, umiejętność sporządzania analiz, raportów i prezentacji w Power Point, znajomość podstaw rachunkowości zarządczej i finansowej oraz prawa pracy.

Natomiast wśród kompetencji miękkich najważniejsze są dokładność, skrupulatność, wielozadaniowość, kreatywność, umiejętność planowania i zarządzania czasem. Poza tym analityk HRIS powinien być odporny na stres, posiadać umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Biorąc pod uwagę, że osoba pracująca na tym stanowisku musi współpracować z różnymi działami niezbędne jest posiadanie przez nią wysokich umiejętności interpersonalnych i łatwości nawiązywania kontaktów. HR jest bardzo dynamiczną i zmienną w czasie branżą dlatego od analityka HRIS wymaga się systematycznego aktualizowania wiadomości, śledzenia trendów i doskonalenia kompetencji.

analityk hris

Główne obowiązki analityka HRIS

Jak wspomniano wcześniej kompetencje i doświadczenie na stanowisku analityka HRIS są dość złożone i wymagające szerokiego wachlarza umiejętności, które są niezbędne do realizacji takich obowiązków, jak:

 • gromadzenie danych o stanowiskach i pracownikach,
 • tworzenie cyklicznych raportów i analiz z obszaru HR,
 • opracowywanie standardów i norm pracy na podstawie analizy danych historycznych,
 • badanie i opisywanie relacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji,
 • analizowanie i monitoring kluczowych wskaźników efektywności i powiązanie ich z systemem motywacji,
 • opracowanie zasad wynagradzania i premiowania,
 • udział w budżetowaniu, prognozowaniu i kontrolowaniu kosztów wynagrodzenia,
 • monitorowanie trendów i standardów rynkowych oraz dobrych praktyk w zakresie wynagradzania, premiowania finansowego i pozafinansowego,
 • wsparcie analityczne pozostałych komórek HR w zakresie użytkowania programu HRIS i innych zadań administracyjnych.

Jak analityk HRIS pomaga w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

Analityk HRIS poza tym, że zmienia obszar zarządzania zasobami ludzkimi, to także zwiększa efektywność podejmowanych decyzji personalnych, sprawdza skuteczność realizowanych zadań oraz przenosi ciężar działań HR z operacyjnych na taktyczne o strategicznym znaczeniu dla organizacji. Analityk HRIS nie tylko skupia się na gromadzeniu i analizie danych historycznych, ale przede wszystkim przetwarza informacje o znaczeniu perspektywicznym.

Dzięki systemowi informacji kadrowej HRIS analityk bez problemu łączy dane z różnych obszarów HR, np. pokazuje, jak badanie wyników finansowych można przełożyć na zaangażowanie w realizację zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych lub zespołów roboczych. Ponadto analiza danych pozwala na przewidywanie przyszłych działań w zakresie zatrudniania i fluktuacji kadr. Dobry analityk potrafi wskazać, którzy nowo zatrudnieni pracownicy osiągną wysokie wyniki pracy w przeciągu dwóch lat, a którzy z tej pracy zrezygnują. Dzięki takim informacjom można bez problemu zmienić dotychczasowe procedury i decyzje w zakresie rekrutacji, selekcji i adaptacji na takie, które są bardziej efektywne i umożliwią realizację kluczowych celów organizacji.

infografika analityk HRIS

Podsumowanie

W celu maksymalizacji efektywności pracy działu HR istotne jest budowanie współpracy pomiędzy profesjonalnymi analitykami HRIS, a specjalistami zarządzania ludźmi tak, aby nie konkurowali między sobą, ale się wzajemnie uzupełniali i wspierali w realizowanych zadaniach. Rola analityka w strukturze zarządzania zasobami ludzkimi jest istotna nie tylko ze względu na opisywanie i kontrolowanie działań personalnych, ale głównie ze względu na możliwość modyfikacji odchyleń od normy, błędów i nieprawidłowości. Co z kolei pozwala na wdrożenie skutecznych działań naprawczych i ustalenie perspektywicznych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Kim jest analityk HRIS? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.