Generacje, które zaczynają dominować na rynku pracy zauważają, że w czasie rozwoju technologii i powszechnej automatyzacji zadań, muszą szukać nieoczywistych sposobów na pozostanie konkurencyjnymi w oczach pracodawców. Coraz częściej mówi się o tzw. umiejętnościach tranferowalnych, które mają pomóc pracownikom utrzymać się na rynku. Czym jednak są te kompetencje i jak je zidentyfikować?

Jak zidentyfikować umiejętności transferowalne?

 1. Czym są umiejętności transferowalne?
 2. Umiejętności transferowalne vs. umiejętności miękkie
 3. Jak zidentyfikować umiejętności transferowalne?
 4. Podsumowanie

Czym są umiejętności transferowalne?

Generacje, które zaczynają dominować na rynku pracy zauważają, że w czasie rozwoju technologii i powszechnej automatyzacji zadań, muszą szukać nieoczywistych sposobów na pozostanie konkurencyjnymi w oczach pracodawców. Coraz częściej mówi się o tzw. umiejętnościach transferowalnych, które mają pomóc pracownikom utrzymać się na rynku. Czym jednak są te kompetencje i jak je zidentyfikować?

Przykładowe umiejętności transferowalne

 1. Praca zespołowa

  Podstawowe umiejętności transferowalne obejmują umiejętność pracy w zespole, która jest niezwykle ważna praktycznie w każdej branży. Osoba posiadająca tę kompetencję potrafi przełożyć dobro projektu nad własne korzyści. Na sprawną i efektywną pracę zespołu wpływają także:

  • empatia,
  • umiejętność aktywnego słuchania,
  • zdolności komunikacyjne,
  • umiejętność dzielenia się (oraz otrzymywania) informacjami zwrotnymi,
  • wspieranie i motywowanie członków zespołu,
  • zdolność budowania relacji,
  • samoświadomość,
  • umiejętność rozwiązywania konfliktów.

  Umiejętność współpracy oznacza więc, że niezależnie od tego nad czym i z kim współpracujesz, jesteś w stanie skutecznie wykonywać swoje obowiązki i osiągać wyznaczone cele.

 2. Rozwiązywanie problemów

  Pracownicy posiadający zdolność rozwiązywania problemów są cennym zasobem dla organizacji. Pracodawca potrzebuje osób, które nie tylko zlokalizują przyczynę nieefektywności danego procesu/projektu/procedury, ale także wykażą się pomysłem i inicjatywną rozwiązania.

 3. Krytyczne myślenie

  Subiektywna ocena sytuacji często prowadzi do wyciągania błędnych wniosków, które mogą kosztować firmę wiele pieniędzy, czasu, czy energii. Pracownicy muszą więc posiadać umiejętność krytycznego myślenia, która pozwoli im zachować obiektywizm. Zdolność ta przydaje się także w życiu codziennym. W dobie powszechnego dostępu do informacji, kluczowa jest umiejętność odróżniania prawdziwych informacji od fake newsów.

 4. Myślenie analityczne

  Zapewne spora część osób dobrze utożsamia myślenie analityczne z umiejętnościami twardymi, takimi jak np. analiza danych. Jednak kompetencje te obejmują także zdolność logicznego myślenia oraz podejmowania decyzji opartych na faktach. Działania pracownika są więc poprzedzone wnikliwym przeanalizowaniem sytuacji oraz szans i zagrożeń.

 5. Dbałość o szczegóły

  Dbałość o szczegóły to kolejna cecha, która sprawia, że pracownik wypełnia swoje obowiązki sumiennie. Dzięki temu wykonana praca jest wolna od błędów. Oczywiście warto skupiać się na szczegółach kluczowych dla realizacji projektu i satysfakcji klientów docelowych.

 6. Kreatywność

  Wbrew pozorom umiejętność ta nie przydaje się tylko w pracy w branży kreatywnej. Twórcze myślenie jest także niezbędne do tworzenia nieszablonowych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów. Kreatywni pracownicy pomagają pracodawcom spojrzeć na dany problem z innej perspektywy oraz często proponują nowatorskie (i konkurencyjne) rozwiązania.

 7. Adaptacyjność

  Umiejętności adaptacyjne są kluczowe, aby nadążać za pojawiającymi się co chwilę nowymi trendami i technologiami oraz dostosowywać się do zmieniającego się świata. Pracodawcy zwracają więc dużą uwagę na to, czy pracownik potrafi odnaleźć się w różnych środowiskach, sprostać nowym wyzwaniom i jak szybko uczy się nowych rzeczy (np. niezbędnych umiejętności, czy obsługi nowych narzędzi). To od zdolności adaptacyjnych personelu zależy czy firma będzie sprostać coraz wyższym wymaganiom społeczeństwa.

 8. Przywództwo

  Powodzenie projektu zależy głównie od zdolności przywódczych lidera. Musi on nie tylko umiejętnie podzielić i rozdysponować zadania, ale także umieć śledzić i ocenić wyniki pracy i sposób wykonania danych zagadnień. Ważną rolę odgrywa również komunikacja. Lider powinien motywować zespół, pokazując im, że są częścią organizacji, a ich praca jest ważna, aby zapewnić sukces firmy. Przywódca dba również o nastrój między współpracownikami: rozwiązuje konflikty, buduje relacje oparte na zaufaniu oraz pomaga uporać się z problemami.

 9. Zarządzanie i organizacja

  Zarządzanie zespołami i projektami jest związane z umiejętnością delegowania zadań, adaptowania się do zmiennych warunków oraz przestrzegania ustalonych terminów. Pracownik powinien być także dobrze zorganizowany, co pozwoli mu szybciej i efektywniej wykonywać dane obowiązki. Przydatna jest także zdolność samodzielnego motywowania się, chęci rozwoju i ustalania priorytetów.

 10. Znajomość technologii

  Wykorzystanie technologii jest widoczne już niemal w każdej branży. Pracownicy, którzy potrafią szybko uczyć się obsługi nowych urządzeń i narzędzi są cennym zasobem firmy. Dzięki tej umiejętności, można znacznie przyspieszyć i zautomatyzować wykonywanie żmudnych zadań. Tym samym zyskuje się czas na inne, kluczowe dla organizacji przedsięwzięcia.

Umiejętności transferowalne vs. umiejętności miękkie

Warto zaznaczyć, że umiejętności transferowalne mogą obejmować zarówno kompetencje miękkie (np. rozwiązywanie problemów), jak i twarde (np. analiza danych). Jest to więc szerszy zbiór zawierający różne zdolności uniwersalne. W dobie rozwijających się technologii umiejętności transferowalne to także kodowanie, które można wykorzystać w wielu branżach.

Jak zidentyfikować umiejętności transferowalne?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, umiejętności zbywalne są rozwijane przez całe życie. Mało kto jednak potrafi je u siebie zidentyfikować. Warto jednak poświęcić temu chwilę, aby wiedzieć jakimi zdolnościami uniwersalnymi dysponujemy i co chcielibyśmy rozwinąć. Lista umiejętności przyda się także podczas pisania CV, listu motywacyjnego czy rozmowy rekrutacyjnej. Pracownik świadomy swoich kompetencji oraz wartości, jaką może wnieść do firmy, zwiększa swoje szanse na otrzymanie upragnionej posady.

Przejdźmy do identyfikacji umiejętności transferowalnych. Od czego zacząć?

 • Stwórz listę swoich codziennych obowiązków.Nie musisz skupiać się tylko na pracy. Organizowanie dzieciom czasu wolnego, gotowanie obiadu, czy inne codzienne aktywności, również mogą uwydatnić twoje kompetencje.
 • Wróć do punktu, gdzie prezentujemy 10 umiejętności zbywalnych i zanotuj te, z których korzystasz najczęściej, podczas wykonywania wypisanych wcześniej obowiązków. Możesz także zapoznać się z listą kompetencji przygotowaną np. przez Centrum Kariery na Uniwersytecie Stanu Floryda, dostępną pod tym linkiem.
 • Do każdej umiejętności dopisz to, w jaki sposób wykorzystałeś ją, aby wykonać swoje obowiązki. Zastanów się, czy otrzymałeś za to pochwałę? Czy realizacja danego zadania była dla Ciebie łatwa w wykonaniu? Które działania sprawiają, że jesteś pewny siebie?
 • Podkreśl umiejętności i zadania, które sprawiają Ci najwięcej radości. Nawet jeśli obecna praca nie daje Ci satysfakcji, warto skupić się na tych obowiązkach, które są dla Ciebie przyjemnością i wykonywanie których przychodzi Ci łatwo. Dzięki temu otrzymasz listę umiejętności, które możesz wyszczególnić w swoim CV, a także nad którymi możesz pracować i rozwijać.

Dlaczego powinieneś kontynuować rozwijanie umiejętności transferowalnych? Przede wszystkim dlatego, że są one pożądane przez pracodawców. Jeśli chcesz więc utrzymać się na rynku pracy, musisz umieć siebie zaprezentować. Taką pewność zyskasz identyfikując i rozwijając zdolności, które możesz wykorzystać przy realizacji satysfakcjonujących Cię zadań.

Podsumowanie

Jeśli obawiasz się o swoją przyszłość na rynku pracy, postaw na identyfikację i rozwijanie swoich umiejętności transerowalnych. Dzięki temu, niezależnie czy będziesz musiał się kiedyś przebranżowić czy też nie, będziesz dysponował uniwersalnymi zdolnościami, które doceni każdy pracodawca.

Przeczytaj także: Aktywne słuchanie w miejscu pracy

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak zidentyfikować umiejętności transferowalne? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.