Działalność wizerunkowa organizacji odgrywa zasadniczą rolę w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Długoterminowym celem employer brandingu jest zbudowanie atrakcyjnej opinii i marki o przedsiębiorstwie nie tylko wśród kandydatów, ale również wśród pracowników. Prekursorem wdrażania employer brandingu na początku XXI wieku była firma McKinsey, która wypracowała sobie renomę dobrego pracodawcy. Obecnie już wiele firm doceniło siłę kampanii wizerunkowej i próbuje za jej pomocą przyciągnąć najlepszych pracowników i zatrzymać ich na dłuższy czas. Aby było to możliwe konieczny jest bieżący monitoring wskaźników efektywności realizowanych w tym zakresie oraz podjęcie działań korygujących i naprawczych.

Employer branding – omówione zagadnienia:

 1. Wskaźniki efektywności w employer branding
 2. Powiązanie celu z miernikami
 3. Jak poprawić wizerunek dobrego pracodawcy?
 4. Podsumowanie

Wskaźniki efektywności w employer branding

Employer branding należy rozpatrywać jako inwestycję, która powinna przynieść oczekiwane zyski i efekty. Do pomiaru efektywności działań wizerunkowych służy szereg różnych wskaźników, które możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Przed ich wyborem warto jest je uporządkować według trzech obszarów:

Obszary

Mierniki
Ruch
 • Liczba odwiedzin na stronie internetowej firmy oraz na serwisach ogłoszeń o pracę
 • Czas spędzany na stronach
 • Odwiedziny zakładki kariera
Zaangażowanie
 • Ranking wyników wyszukiwania
 • Zaangażowanie użytkowników social media
 • Opinie o pracodawcy na forach
Wskaźniki HR
 • Koszt zatrudnienia jednego pracownika
 • Czas rekrutacji
 • Liczba wpływających CV
 • Poziom retencji nowo zatrudnionych pracowników

Mierzenie skuteczności kampanii employer brandingowych ma przede wszystkim na celu sprawdzenie ich wpływu na wyniki biznesowe firmy. Kontrolowanie ruchu na stronie internetowej pozwala na ustalenie liczby kliknięć i czasu poświęconego na pozyskanie informacji o przedsiębiorstwie. Im wizerunek organizacji jest lepszy, tym więcej jest osób odwiedzających stronę www. Badanie z pozoru nieistotnych informacji o liczbie polubień, czy udostępnień może wskazać na grupę odbiorców najbardziej zaangażowanych w daną markę. Co z kolei umożliwi określenie profili kompetencyjnych potencjalnych kandydatów, na podstawie cech osób zaangażowanych w treści publikowanych w mediach społecznościowych. Natomiast wskaźniki badające skuteczność rekrutacji dostarczą wiedzę na temat sprawności systemu poleceń pracowniczych.

Powiązanie celu z miernikami

Patrząc na trzy wspomniane powyżej obszary warto zastanowić się od czego zacząć mierzenie employer brandingu. Na pewno należy zdiagnozować stan obecny i określić stan pożądany, jakie firma aktualnie osiąga wyniki, a jakie chciałaby uzyskać w przyszłości w rezultacie wdrożonych działań wizerunkowych oraz jakich szuka kandydatów i z jakimi kompetencjami. Aby prawidłowo zmierzyć employer branding należy określić cele długo i krótkoterminowe, które umożliwią zbudowanie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy w oczach pracowników i kandydatów do pracy. Następnie cele te należy powiązać z odpowiednimi miernikami.

Cel

Mierniki
Uzupełnienie luki kadrowej
 • Liczba wpływających CV
 • Rotacja pracowników
Zaprojektowanie pozytywnych doświadczeń
 • Wyniki ankiet w zakresie opinii o pracodawcy
Kształtowanie lojalności pracowników
 • Poziom zaangażowania personelu
 • Stopień rotacji
Usprawnienie kanałów informacyjnych
 • Czas reakcji na aktualne wydarzenia w firmie
 • Ilość tworzonego contentu
Promocja kultury pracy
 • Kliknięcia w zakładkę kariera i kultura organizacyjna
Umocnienie marki pracowników
 • Liczba wzmianek prasowych o pracownikach
 • Liczba porad i opinii eksperckich umieszczanych w prasie branżowej
 • Liczba wystąpień konferencyjnych

Jak poprawić wizerunek dobrego pracodawcy?

W funkcjonowaniu organizacji można wyróżnić kilka zasadniczych aspektów, które wpływają na poprawę employer brandingu. Jednym z nich jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do pracy. Skupiając się na potencjalnych kandydatach nie należy zapominać o zatrudnionym już personelu. W budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy oraz przyjaznej atmosfery pracy kluczową rolę odgrywają szkolenia pracownicze, transparentna ścieżka kariery zawodowej, elastyczne formy i godziny pracy, zachowanie odpowiedniego balansu pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym oraz sprawdzony system benefitów.

Kolejnym ważnym obszarem jest komunikacja. Pracownicy zatrudnieni na wszystkich szczeblach powinni mieć poczucie przynależności do organizacji i realnego wpływu na działania firmy i podejmowane decyzje. Podstawą sukcesu są partnerskie relacje na poziomie zarząd – personel, które determinują stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia i przywiązanie do miejsca pracy. Pracownik usatysfakcjonowany to pracownik lojalny, które się zwiąże z firmą na długie lata.

Na środowisko pracy składa się zespół pracowników i ich wzajemne relacje oraz panująca atmosfera. Dlatego warto jest zawsze organizować spotkania integracyjne, imprezy i wyjazdy firmowe, które umożliwią wspólne spędzenie czasu i umocnienie więzi interpersonalnych. W ten sposób buduje się pozytywne relacje na zewnątrz firmy. W efekcie poprawie ulega również praca zespołowa i ograniczenie sytuacji konfliktowych.

Nie mniej ważnym aspektem w employer brandingu jest kreowanie pozytywnego wizerunku w Internecie, a szczególnie na platformach social media. Warto jest wskazać, jak działa marka pracodawcy oraz jak jest odbierana przez potencjalnych kandydatów. Warto jest również publikować zdjęcia zespołów, historie pracowników (przebieg kariery) oraz kreatywne filmiki o firmie. Wszystko to co pozwoli na przyciągnięcie cennych pracowników.

Nie mniej ważnym aspektem w employer brandingu jest kreowanie pozytywnego wizerunku w Internecie, a szczególnie na platformach social media. Warto jest wskazać, jak działa marka pracodawcy oraz jak jest odbierana przez potencjalnych kandydatów. Warto jest również publikować zdjęcia zespołów, historie pracowników (przebieg kariery) oraz kreatywne filmiki o firmie. Wszystko to co pozwoli na przyciągnięcie cennych pracowników.

Jak wykorzystać macierz Eisenhowera w codziennym planowaniu działań?

Skuteczny employer branding to efektywne i adekwatne połączenie działań promocyjnych, kadrowych i biznesowych. Realizacja celów wizerunkowych wymaga zaangażowania kierownictwa, pracowników oraz relacji partnerskich i pracy zespołowej. Aby mówić o zyskowności tego typu działań należy regularnie mierzyć ich efektywność. Wyciągnięte wnioski i wdrożone działania naprawcze w tym zakresie będą cennymi wskazówkami dla rozwoju całej organizacji i umocnienia jej pozycji na rynku pracy.

Przeczytaj także: Jak odnieść sukces w wirtualnym team buildingu?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, TikTok.

Jak poprawić i mierzyć employer branding? zofia lipska avatar 1background

Autor: Zofia Lipska

Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w marketingu cyfrowym, Zofia nie tylko zna zasady tej branży, ale przede wszystkim wie, jak je łamać, aby osiągnąć nadzwyczajne rezultaty.