Po pandemii wiele się zmieniło w funkcjonowaniu przedsiębiorstw – duża część pracowników przeszła na home office. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu, w jaki sposób FMS pomaga w pracy zdalnej.

FMS a praca zdalna – omówione zagadnienia:

  1. Pandemia, a praca zdalna
  2. Standaryzacja i zapewnienie zgodności pracy
  3. Poprawa relacji z pracownikami zewnętrznymi
  4. Przejrzysta kontrola pracy
  5. Oszczędność czasu i zwiększenie produktywności
  6. Podsumowanie

Pandemia, a praca zdalna

Pandemia COVID-19 zakłóciła funkcjonowanie rynków pracy, firm i instytucji na całym świecie. Krótkoterminowe konsekwencje były nagłe i bardzo poważne dla wielu pracowników. Miliony osób albo zostało wysłanych na przymusowe urlopy albo w skrajnych przypadkach straciło pracę. Część z nich natomiast zostało wysłanych do pracy zdalnej z własnego domu. Były to głównie osoby wykonujące prace administracyjne lub ogólnie biurowe. Jak to wszystko wpłynęło podejście pracodawców do pracy zdalnej?

Jeszcze przed pandemią indyjska firma Chargebee zarządzająca abonamentami miała swoje biura w San Francisco, Amsterdamie i Chennai. Dziś jej podejście diametralnie się zmieniło. Pracownicy przeszli na pracę zdalną, a firma pozwala im pracować i mieszkać tam, gdzie chcą. CEO Chargebee, Krish Subramanian stwierdza, że firma w przyszłości dalej będzie korzystać ze zdalnego modelu pracy.

„Dzięki tej zmianie (wyższe kierownictwo) wiele się nauczyło o wartości wzmacniania pozycji naszych pracowników” — mówi Subramanian. „Bardziej tradycyjny model, w którym centrala i menedżer pracuje w tym samym biurze co pracownicy, mają ustalone godziny i dużo spotkań, po prostu nie jest najbardziej wydajnym modelem dla większości ludzi”.

Jak widać na powyższym przykładzie podejście do pracy zdalnej za sprawą pandemii całkowicie się zmieniło. Przejście na nowy tryb pracy wiązało się również z pozyskaniem odpowiednich narzędzi, które umożliwiłyby odpowiednie wykonywanie zadań zarówno przez pracowników etatowych, jak i freelancerów. Jednym z tych narzędzi niewątpliwie są Freelance Management System. Jak zatem FMS pomaga w pracy zdalnej?

Standaryzacja i zapewnienie zgodności pracy

Bez FMS freelancerzy są zwykle włączani do procesów korporacyjnych za pośrednictwem wielu kanałów – od e-maili i rozmów telefonicznych, po arkusze kalkulacyjne Excel. Ze względu na brak standaryzacji nie ma gwarancji, że wdrożenie freelancerów będzie zgodne lub że zostanie podpisana prawnie umowa.

Ten sam problem dotyczy również pracowników etatowych pracujących zdalnie. Przez brak ujednoliconego kanału przepływu informacji między nimi, a firmą, pracownicy mogą pogubić się w mnogości procesów. Ten brak standaryzowanych procesów naraża firmy na ryzyko prawne. FMS umożliwia integrację freelancerów i osób pracujących zdalnie w skalowalny, ustandaryzowany i zgodny sposób.

fms

Poprawa relacji z pracownikami zewnętrznymi

Podobnie jak pracownicy etatowi, freelancerzy oczekują dobrego traktowania. Dla firm zainteresowanych przyciągnięciem i zatrzymaniem najlepszych i najbardziej wykwalifikowanych freelancerów bezproblemowe wdrożenie i szybka płatność za zrealizowaną pracę są niezbędne do budowania długotrwałych, pozytywnych relacji.

Adekwatnie do freelancerów również pracownicy etatowi oczekują szybkiego i bezproblemowego wdrożenia w realizowany projekt. Buduje to zaangażowanie i dobre relacje z zatrudniającą ich firmą.

Przejrzysta kontrola pracy

Freelance Management System zapewniają firmom pełny przegląd wszystkich freelancerów w sieci firmy. Łatwa w przeszukaniu baza danych freelancerów z ważnymi informacjami, takimi jak dane kontaktowe, stawki lub historia pracy, umożliwia firmom płynniejszą pracę.

Obejmuje to możliwość szybszej pracy, oszczędzania pieniędzy, zapewniania zgodności i wypełniania luk w umiejętnościach w firmie. FMS zapewnia firmom również kontrolę nad przebiegiem pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników etatowych. Ogranicza to koszty jakie ponosi firma, a także zapewnia stałą kontrolę nad budżetem.

infografika fms

Oszczędność czasu i zwiększenie produktywności

Jednym z największych plusów wykorzystania FMS w pracy zdalnej jest oszczędność czasu i zwiększenie produktywności pracowników i freelancerów. Bez Freelance Management System przedsiębiorstwa ryzykują, tym że pracownicy, których zatrudniają nie są w pełni efektywni. Prowadzi to kłopotów z realizacją pracy, a także wymaga zaangażowania większej ilości osób do kontroli i sprawdzania postępów realizowanych projektów.

Korzystając z Freelance Managament System i narzędzi jakie oferują, firmy mogą stale śledzić postępy nad projektami, a także w razie braku lub zmniejszenia produktywności odpowiednio szybko reagować, aby zapobiec dodatkowym kosztom.

Podsumowanie

Choć nie każda firma będzie wprowadzać gruntowne zmiany w sposobach pracy pracowników, firmy będą szukać inspiracji u siebie nawzajem, a także testować nowe modele i praktyki, aby zobaczyć, co działa po ustaniu pandemii i powrocie do normalności. Pewne natomiast jest, że nie wszyscy pracownicy wrócą do swoich biur. Ci, którzy będą pracować zdalnie, a także ich pracodawcy lub zleceniodawcy, będą potrzebować odpowiednich narzędzi.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Jak FMS pomaga w pracy zdalnej? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.