Pozycja dyrektora ds. bezpieczeństwa CSO jest jedną z najbardziej cenionych w organizacji. Od jego działania zależy bezpieczeństwo zasobów firmy, zarówno tych informatycznych, jak i fizycznych. Sprawdzamy na jakie wynagrodzenie można liczyć na tym stanowisku? I kto może takie stanowisko objąć?

Ile zarabia CSO – omówione zagadnienia:

  1. CSO – czyli kto?
  2. Ile zarabia CSO statystycznie
  3. Kto może zostać CSO – umiejętności
  4. Kto może zostać CSO – wykształcenie
  5. Kto może zostać CSO – doświadczenie

CSO – czyli kto?

Dyrektor ds. bezpieczeństwa z ang. Chief Security Officer (CSO) jest odpowiedzialny w organizacji za tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego środowiska w firmie. Obejmuje to zapewnienie ochrony aktywów, informacji i pracowników firmy. Odpowiada on także za koordynację programów i działań w zakresie zarządzania kryzysowego/bezpieczeństwa w całej firmie oraz informowanie wszystkich pracowników o zmianach w polityce bezpieczeństwa firmy.

Ile zarabia CSO statystycznie

Firma The Foushée Group, która zajmuje się w USA badaniem wynagrodzeń, od 20 lat, co roku, publikuje ankietę mającą na celu dostarczenie dokładnych i aktualnych informacji o wynagrodzeniach na stanowiskach w zakresie bezpieczeństwa i zgodności.

To ile zarabia CSO zależy od wielu składowych. Z badania wynika, że w 2021 roku wartość średniego wynagrodzenia CSO wynosiła 326 162 USD rocznie. Jednak wynagrodzenie podstawowe plus premia to już 476 091 USD rocznie. Warto zaznaczyć, że premie są obarczone ryzykiem i zwykle różnią się w zależności od celów firmy, rentowności i wyników pracowników, a także uwzględniają wyniki firmy i pracowników za ostatni rok.

Dla porównania niższy stopniem dyrektor, w tym samy dziale, zarabia 202 739 USD rocznie, natomiast wraz z premiami pensja do 249 146 USD rocznie.

Dodajmy także, że w tym sektorze wyższe wynagrodzenie przysługuje osobom, które mają duże doświadczenie i kwalifikacje w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, infrastruktury IT, zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa i badania bezpieczeństwa. To ile zarabia CSO ostatecznie może się również różnić w zależności od lokalizacji. W dużych miastach CSO może zwykle liczyć na wyższe wynagrodzenie.

CSO

Kto może zostać CSO – umiejętności

Aby rzetelnie wykonywać powyższe zadania CSO musi posiadać szereg umiejętności.

Są to między innymi:

  • umiejętności techniczne – CSO muszą mieć rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie sprzętu, oprogramowania i sieci. Muszą biegle posługiwać się pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, takimi jak ochrona danych i techniki uwierzytelniania,
  • umiejętność oceny ryzyka – kluczowym obowiązkiem CSO jest pomiar narażenia firmy na ryzyko. Można to osiągnąć przez kombinację wiedzy technicznej i umiejętności analitycznych. Pozwala to na lokalizowanie źródeł zagrożeń, identyfikowanie słabych punktów, określanie prawdopodobieństwa wpływu ryzyka na określone procesy, obliczanie ogólnego ryzyka. Czynniki te dyktują sposób przygotowania firmy do przeciwdziałania ryzyku,
  • komunikacja – CSO działają jako łącznicy między ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa, a zespołem wykonawczym, a więc muszą być w stanie jasno i umiejętnie się z nimi komunikować. Umiejętność wyjaśnienia skomplikowanych kwestii bezpieczeństwa komputerowego menedżerom, którzy nie posiadają wiedzy technicznej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w tej roli.

Kto może zostać CSO – wykształcenie

Aby zostać CSO zwykle wymagane jest posiadanie co najmniej licencjatu w zakresie cyberbezpieczeństwa, IT, Biznesu lub innej pokrewnej dziedziny, np. administracja biznesowa lub zarządzanie, inżynieria środowiska, finanse, międzynarodowy biznes, administracja publiczna, nauki społeczne. Warto tez przejść wszelkie szkolenia z zakresu cyberbezpieczńestwa i posiadać rozległą wiedzę branżową.

W USA do popularnych należą: Certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Zrównoważonego Rozwoju (ISSP) Sustainability Excellence Associate, Certyfikat ISSP Sustainability Excellence Professional dla doświadczonych liderów zrównoważonego rozwoju. Wszystkie programy certyfikacji obejmują naukę i egzamin oraz spełnienie wymagań w zakresie kształcenia ustawicznego w celu utrzymania certyfikatu.

Często stanowiska kierownicze, takie jak CSO, wymagają wyższego stopnia, takiego jak Master of Business Administration (MBA).

infografika CSO

Kto może zostać CSO – doświadczenie

Podobnie jak w przypadku wielu stanowisk kierowniczych, organizacje zazwyczaj preferują kandydatów z wieloletnim doświadczeniem. Dla CSO może to oznaczać zarządzanie dużymi zespołami, koordynację programów ochrony obiektów i projektowanie rozwiązań bezpieczeństwa IT.

Pracodawcy, poszukując CSO, biorą pod uwagę zarówno wieloletnie doświadczenie, jak i strategiczne i taktyczne umiejętności zarządzania bezpieczeństwem. Pracodawcy poszukujący dyrektora chcą zatrudnić kogoś, kto ma udokumentowane doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i zarządzaniu procesem obejmującym całe przedsiębiorstwo. Lata doświadczeń nie są tak istotne, jak osiągnięcia w zakresie skutecznego wdrażania polityk bezpieczeństwa. Bardzo często zdarza się, że firma nominuje CSO w wyniku wewnętrznego naboru, znając możliwości danego pracownika i jego dotychczasowe zasługi dla firmy.

CSO często posiadają profesjonalne certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa IT. Konieczne może być również ukończenie specjalistycznych programów szkoleń technologicznych. CSO, którzy zapewniają bezpieczeństwo fizyczne, mogą mieć przeszkolenie i doświadczenie w egzekwowaniu prawa, służbie wojskowej lub sądownictwie karnym.

Stanowisko CSO to bardzo lukratywna posada. Jak wskazują statystki najlepsi zarobić mogą blisko pół miliona dolarów rocznie. Optymistycznie nastraja też fakt, ze zapotrzebowanie na tych specjalistów rośnie. Nie możemy jednak zapominać, że jest to stanowisko obarczone ogromną odpowiedzialnością, a obowiązki CSO odbiegają od tradycyjnych obowiązków pracowników działów IT, czy administracji. Dlatego też, aby objąć to stanowisko konieczne jest gruntowne wykształcenie, ale i duże doświadczenie poparte wynikami. To ile zarabia CSO zależy w dużej mierze od niego oraz realizowania przez niego założonych celów, które składają się na premię stanowiącą dużą cześć tego ile zarabia CSO w każdym kwartale.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Ile zarabia CSO i kto może nim zostać? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.