W niektórych krajach zamiast podatku VAT (Value Added Tax) funkcjonuje podatek GST (Goods and Services Tax). Oba te podatki mają takie same cechy, a różnią się jedynie nazwą. Z tego względu VAT możesz traktować jako podatek od dóbr i usług, a GST jako podatek od wartości dodanej i nie będzie to błędem. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego podatku. Dzięki temu fakturowanie GST nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic.

Fakturowanie GST – omówione kwestie?

 1. Czy muszę zarejestrować się do GST?
 2. Co to jest numer GST?
 3. Jak działa fakturowanie GST?
 4. Co musi zawierać faktura GST?
 5. Dlaczego warto unikać błędów w fakturowaniu GST?

Czy muszę zarejestrować się do GST?

Ten podatek nie jest obowiązkowy dla wszystkich. Obejmuje przedsiębiorców, którzy przekroczyli wyznaczony przez rząd danego kraju limit przychodów. Każde państwo ma swój własny limit, dlatego warto go sprawdzić, zwłaszcza wtedy, gdy rozpoczynasz działalność na terenie innego kraju. Poniżej znajdziesz przykładowe roczne limity obowiązujące w różnych krajach:

 • Australia – 75 000 dolarów australijskich (AUD),
 • Nowa Zelandia – 60 000 dolarów nowozelandzkich (NZD),
 • Kanada – 30 000 dolarów kanadyjskich (CAD),
 • Indie stany północno-wschodnie – 1 000 000 rupii indyjskich (INR),
 • Indie pozostałe stany – 2 000 000 rupii indyjskich (INR),
 • Singapur – 1 000 000 dolarów singapurskich (SGD),
 • Malezja – 500 000 ringgitów malezyjskich (MYR).

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby zarejestrować się jako płatnik GST nawet przy niższych obrotach, ale w tym wypadku trzeba przeanalizować, czy będzie to dla Ciebie korzystne rozwiązanie. Najlepiej zasięgnąć po poradę doradcy podatkowego, który ma doświadczenie w tego typu sprawach. Co prawda decyzja o dobrowolnym przystąpieniu do GST nie jest nieodwracalna, ale jeśli zdecydujesz się zostać płatnikiem podatku GST, to przez cały rok podatkowy będziesz musiał odprowadzać ten podatek.

Co to jest numer GST?

Jest to rodzaj numeru identyfikacji podatkowej, który musisz umieszczać na fakturach. W zależności od kraju, w którym prowadzisz działalność, numer ten może mieć różny format.

W niektórych krajach jest on tworzony na podstawie Twojego numeru podatkowego. Przykładem są Indie, gdzie na bazie numeru PAN (Permanent Account Number) tworzony jest numer GSTIN (Goods and Services Taxpayer Identification Number). Składa się on z 15 cyfr i zawiera dodatkowe informacje, takie jak kod stanu czy cyfrę kontrolną, która służy do weryfikacji poprawności tego numeru.

W innych krajach numerem GST będzie po prostu Twój numer identyfikacji podatkowej. Jest tak na przykład w Nowej Zelandii, gdzie w tym celu używa się numeru IRD. To 8 lub 9-znakowy numer nadawany przez instytucje państwowe w celu identyfikacji Twojej firmy.

Jak działa fakturowanie GST?

Podatek GST to podatek pośredni, co oznacza, że chociaż ostatecznymi płatnikami tego podatku są konsumenci, to jednak nie oni odprowadzają należne kwoty do urzędu skarbowego. To zadanie zostało nałożone na firmy, które do ceny swoich produktów i usług muszą doliczać podatek GST. Następnie obliczają podatek pobrany w wyznaczonych okresach i przekazują go na konto urzędu skarbowego w ramach. W zależności od wysokości obrotów firmy i przepisów obowiązujących w danym kraju mogą to być następujące okresy:

 • miesięczne,
 • dwumiesięczne,
 • kwartalne,
 • półroczne.

Firmy, które kupują towary i usługi na potrzeby prowadzonej działalności mogą odliczać podatek GST, jeśli są zarejestrowanymi płatnikami tego podatku. W rezultacie interesuje ich cena netto jaką muszą zapłacić za kupowane dobra. Warto o tym pamiętać składając oferty do takich firm.

Co musi zawierać faktura GST?

Taki dokument nie różni się zbytnio od standardowych faktur. Oprócz elementów obowiązkowych dla wszystkich faktur, musi zawierać też kwotę podatku GST. Nie może to być zbiorcza kwota na podsumowaniu. Każda z pozycji na dokumencie powinna mieć określoną wartość netto oraz stawkę i wartość podatku GST. To bardzo istotne, by fakturowanie gst, było prowadzone dokładnie z wypunktowaniem kwoty tego podatku.

Co do zasady taki dokument wystawiany jest w 2 egzemplarzach, ale musisz sprawdzić miejscowe przepisy. Na przykład w Indiach w przypadku sprzedaży towarów trzeba wystawić 3 egzemplarze faktur GST. Oryginał jest dla odbiorcy, kopia dla sprzedawcy, a trzeci dodatkowy egzemplarz powinien być oznaczony jako potrójny dla dostawcy. W przypadku sprzedaży usług w tym kraju wystarczą standardowo stosowane 2 egzemplarze.

Wystawiając fakturę GST nie zapomnij o umieszczeniu numerów podatkowych – swojego oraz klienta. Jest to niezbędne do prawidłowego rozliczenia tego podatku. Sprawdź też czy wpisałeś właściwą stawkę podatku oraz czy jest on obliczony poprawnie. Najlepsze aplikacje mające opcję oferującą fakturowanie GST zrobią tę pracę za Ciebie, bo nie tylko bezbłędnie wyliczą i podsumują poszczególne pozycje na fakturze, ale też udostępnią Ci podpowiedzi dotyczące stawek podatku GST obowiązującego w poszczególnych krajach.

Dlaczego warto unikać błędów w fakturowaniu GST?

Najpoważniejszym błędem jest brak zgłoszenia do GST pomimo takiego obowiązku. Jeśli przekroczyłeś dopuszczalne limity przychodów, a nie zgłosiłeś się jako płatnik podatku GST, to będziesz musiał uregulować zaległe podatki.

Z mocy prawa stajesz się płatnikiem tego podatku w momencie wystawienia faktury, która nie będzie mieścić się w limicie obowiązującym w Twoim kraju. Wobec tego będziesz musiał zapłacić wraz z odsetkami podatek GST należny od wszystkich kolejnych faktur, nawet jeśli nie wliczyłeś go w cenę sprzedawanych towarów i usług.

Takie niedopatrzenie może też wiązać się z obowiązkiem wystawienia faktur gst korygujących i wysyłki ich do kontrahentów. Jeśli wystawiasz sporo dokumentów sprzedaży to może czekać Cię bardzo żmudna praca. Niewykluczone, że organ podatkowy nałoży też na Ciebie dodatkową karę za brak rejestracji do GST.

Wszystko to sprawia, że trzeba bardzo uważać na to, czy suma wystawionych faktur gst mieści się jeszcze w limicie przychodów. Korzystając z takich rozwiązań, jak darmowa aplikacja do wystawiania faktur, możesz łatwo sprawdzić na jaką kwotę wystawiłeś faktury w danym roku. Dzięki temu będziesz wiedział czy możesz korzystać ze zwolnienia, czy też zbliżasz się już do wyznaczonego limitu, fakturowanie GST nie będzie stanowiło problemu.

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Co musisz wiedzieć o fakturowaniu GST? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.