Czym jest entry interview? Coraz częściej można spotkać się z tym, że w firmach działających w różnych branżach w sytuacji rozstania z dotychczasowym pracownikiem przeprowadzane są ankiety lub rozmowy końcowe, które mają na celu poznanie opinii odchodzącej osoby (na temat przełożonego, zespołu czy firmy itd.). W taki sposób otrzymuje się informację o elementach pozytywnych, które należy wzmacniać i negatywnych, które można poprawić – a jednocześnie pokazuje się, nawet pod koniec współpracy, że zdanie pracownika ma znaczenie.

Niektóre firmy stawiają jednak na to, by pracownik już od samego początku czuł, że jego opinia się liczy – w tym celu wdrażają tzw. entry interview. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega ten proces oraz wskazujemy, jakie są jego zalety, a także dzielimy się przykładowymi pytaniami, które warto zadać nowemu pracownikowi.

Zalety entry interview – spis treści

 1. Entry interview – kiedy się je przeprowadza?
 2. Jakie są zalety entry interview?
 3. Entry interview – przykładowe pytania
 4. Entry interview – podsumowanie

Entry interview – kiedy się je przeprowadza?

Tradycyjnie już w firmach prowadzone są procesy onboardingu (zgodnie z opracowanymi praktykami, w zależności od konkretnego stanowiska), które mają zapewnić odpowiednie wejście nowego pracownika w firmę, zespół oraz swoją rolę. Zwykle trwają kilka dni (chociaż mogą się przeciągnąć nawet do kilku tygodni, a nawet miesięcy) i powinny prowadzić do tego, że nowy pracownik doskonale orientuje się we wszystkich procesach. W jaki sposób jednak zmierzyć, czy taki rezultat został osiągnięty? Właśnie takiemu celowi służy entry interview. Tego typu rozmowa przeprowadzana jest zwykle w formie wywiadu lub ankiety pod koniec lub po zakończeniu okresu onboardingu. Najczęściej odpowiada za nią przedstawiciel działu HR, chociaż niekiedy może w niej uczestniczyć również przełożony.

Jakie są zalety entry interview?

Odpowiednio przeprowadzone entry interview zapewnia obu stronom procesu onboardingu – zarówno pracownikowi, jak i hiring menadżerowi czy przedstawiciel działu HR – szereg korzyści. Najważniejsze zalety takiego działania wymieniamy poniżej.

 • Ewaluacja procesu onboardingu
 • Na pewno zależy Ci na wiarygodnej opinii dot. tego, czy prowadzone procesy onboardingowe przynoszą oczekiwane rezultaty. W trakcie entry interview masz okazję dowiedzieć się, jak nowy pracownik odebrał proces onboardingu i czy pierwsze tygodnie w firmie pozwoliły mu się odpowiednio wdrożyć. Tego typu informacja zwrotna od pracowników stanowić będzie dla Ciebie najlepsze źródło wiedzy i wskaże kierunki zarówno do poprawy, jak i do wzmacniania, przez co wdrożenie będzie jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania pracowników.

 • Weryfikacja zgodności oczekiwań
 • Entry interview umożliwia również weryfikację zgodności oczekiwań nowego pracownika z rzeczywistymi warunkami pracy w organizacji. Menedżer lub przedstawiciel działu HR może zapytać nowego pracownika o jego wizję pracy po rozmowie rekrutacyjnej oraz o to, czy jego przewidywania się sprawdziły. Takie postępowanie pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych niezgodności i podjęcie działań w celu ich rozwiązania.

 • Weryfikacja wiedzy
 • Tego typu rozmowa daje również szansę, by upewnić się, że obie strony tak samo rozumieją rolę, jaka dana osoba ma odegrać w organizacji. W trakcie rozmowy menedżer lub przedstawiciel działu HR może zapytać nowego pracownika o to, jakie zadania wykonywał w czasie onboardingowego procesu oraz o to, czy zrozumiał swoją rolę w organizacji i będzie w stanie w odpowiedni sposób pracować na rzecz sukcesu firmy. Rozwianie wątpliwości na tym etapie pozwoli uniknąć możliwych problemów w przyszłości.

 • Określenie potrzeb rozwojowych
 • Dodatkowo podczas rozmowy menedżer lub przedstawiciel działu HR może również zapytać nowego pracownika o jego potrzeby rozwojowe, oczekiwania wobec pracy oraz o to, jakie szkolenia lub programy rozwojowe pomogłyby mu lepiej wykonywać swoją pracę. Pozwala to na indywidualne dopasowanie planów rozwojowych do potrzeb pracownika. W konsekwencji można się spodziewać z kolei większej efektywności i motywacji do pracy.

Entry interview – przykładowe pytania

Podczas entry interview można zadać pracownikowi pytania odnoszące się zarówno do procesu rekrutacji, jak i do pierwszych dni czy tygodni w firmie, prosząc go o szczerą opinię na temat przeprowadzonych procesów. Istotne będą też pytania o oczekiwania wobec dalszych działań, zwłaszcza w zakresie możliwości rozwoju. Przykładowe pytania, które warto zadać w trakcie tego typu rozmowy, przedstawione zostały poniżej.

 1. Czy jesteś zadowolony z przeprowadzonego procesu onboardingu?
 2. Jak oceniasz swój pierwszy dzień pracy?
 3. Jak oceniasz swoje relacje z przełożonym?
 4. Jak oceniasz swoje relacje z zespołem?
 5. Czy widzisz zgodność między obowiązkami wskazanymi w rekrutacji a faktycznie realizowanymi?
 6. Jak się czujesz w nowym miejscu pracy?
 7. Czy znasz kulturę organizacyjną/strukturę/wizję i misję firmy?
 8. Czy czujesz się w odpowiednim stopniu przygotowany do wykonywania swoich obowiązków?
 9. Jakie umiejętności lub wiedzę chcesz zdobyć, pracując z nami?
 10. Jakie kierunki rozwoju dla siebie widzisz?

Entry interview – podsumowanie

Pozyskanie odpowiedniego pracownika na konkretne stanowisko to każdorazowo proces kosztowny – z tego powodu firmy działające w różnych branżach kładą szczególny nacisk na to, by proces wdrożenia został przeprowadzony jak najlepiej. Pomagają w tym bez wątpienia opracowane schematy onboardingowe angażujące zarówno przedstawiciela działu HR, jak i hiring menadżera. Istotnym ich elementem powinien być entry interview, który nie tylko pozwala zbadać, czy udało się osiągnąć oczekiwane rezultaty, ale przede wszystkim stanowi swego rodzaju podsumowanie pierwszych tygodni nowej osoby w pracy. Daje również szansę na wyrażenie własnego zdania, co przez każdą nową osobę wdrażającą się w firmę zostanie na pewno pozytywnie odebrane.

Przeczytaj również: Efektywne podsumowanie rozmowy kwalifikacyjnej – 5 wskazówek dla rekruterów

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

4 zalety entry interview. Jakie pytania zadać nowym pracownikom? nicole mankin avatar 1background

Autor: Nikola Maniecka

HR menadżerka, którą cechuje umiejętność budowania pozytywnej atmosfery i tworzenia wartościowego środowiska dla pracowników. Sprawia jej ogromną radość dostrzeganie potencjału utalentowanych osób i mobilizowanie ich do dalszego rozwoju.