Czym jest coraz powszechniejszy model Device as a Service? Outsourcing usług to obecnie zdecydowanie jeden z najpopularniejszych trendów widocznych w zarządzaniu współczesnymi biznesami. W czasach, w których nieustannie rosną koszty zatrudniania pracowników i inne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, możliwość przeniesienia części zadań na zewnętrzne podmioty wyspecjalizowane w danym zakresie staje się bardzo kuszącą opcją. Z tego powodu możliwości outsourcowania pojawiają się w coraz liczniejszych obszarach (zgodnie z koncepcją „wszystko może być usługą” oraz ekonomii współdzielenia), a także przyjmują całkiem nowe formy. Jedną z nich jest związany z zarządzaniem obszarem IT w firmie model znany jako Device as a Service (DaaS). Poniżej wyjaśniamy, na czym dokładnie polega i jakie korzyści może przynieść właśnie Twojemu biznesowi.

Jak Device as a Service (DaaS) może pomóc Twojej firmie?

  1. Device as a Service – na czym polega ten model?
  2. Jaka jest istota DaaS?
  3. Device as a Service – główne korzyści
  4. Co jeszcze zapewni Ci DaaS?
  5. Device as a Service – podsumowanie

Device as a Service – na czym polega ten model?

Jeszcze niedawno firmowe telefony, laptopy, urządzenia mobilne czy inne sprzęty elektroniczne nabywało się, podpisując umowy leasingowe – użytkowało się przez określony czas bez konieczności faktycznego nabywania, ponosząc wskazane z góry miesięczne opłaty. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się model Device as a Service polegający na tym, że firmy zewnętrzne oddają w dzierżawę potrzebny klientowi sprzęt elektroniczny. Podobnie jak w przypadku leasingu nie ma więc konieczności zakupu sprzętu. W ramach korzystania z tego modelu stawia się jednak kolejny krok – nie tylko zleca się firmie zewnętrznej dostarczenie czy odebranie (wycofanie) niezbędnych urządzeń, ale również kompleksowe zarządzanie ich cyklem życia (m.in. wybór najlepszej opcji dla danego pracownika, utrzymanie, naprawa, wymiana, rozwiązywanie problemów itd.).

Jaka jest istota DaaS?

DaaS nie polega więc jedynie na oddaniu w użytkowanie sprzętu elektronicznego bez konieczności nabywania, ale również na przejęciu innych zadań związanych z eksploatacją nabytych urządzeń, co odbywa się zwykle w ramach wykupionej na określony czas subskrypcji czy abonamentu. Taka opieka obejmuje cały sprzęt firmy – zarówno znajdujący się w biurze, jak i wykorzystywany przez pracowników zdalnych. Co więcej, firmy oferujące możliwość współpracy w modelu Device as a Service zapewniają zwykle pełne dopasowanie usług z zakresu zarządzania IT do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Ciekawe jest również to, że niektóre z nich proponują jedynie usługi związane z urządzeniami materialnymi, podczas gdy w ofercie innych możesz znaleźć różnego rodzaju oprogramowania (czyli zapewniają także opcję znaną jako Software as a Service, SaaS).

Device as a Service – główne korzyści

Na co przekłada się wyniesienie części procesów z zakresu zarządzania IT z firmy „na zewnątrz”? Bez wątpienia za największą zaletę funkcjonowania w modelu Device as a Service należy uznać znaczące zmniejszenie dotychczasowego obciążenia działu IT. W rezultacie pojawia się możliwość przesunięcia uzyskanych w ten sposób zasobów do innych ważnych obszarów w firmie (np. związanych z cyberbezpieczeństwem, które obecnie jest dla wielu biznesów palącą kwestią). Co więcej, w ten sposób dobór i utrzymanie urządzeń przenosisz na barki specjalistów, którzy zadbają o to, by sprzęt służył pracownikom jak najdłużej. W konsekwencji zoptymalizujesz swoje koszty związane z wyposażaniem pracowników w niezbędne urządzenia.

Co jeszcze zapewni Ci DaaS?

Usprawnienie procesów zachodzących w dziale IT to nie jedyna korzyść, na jaką możesz liczyć, decydując się na opcję Device as a Service. W taki sposób otrzymujesz dodatkowo m.in.:

  • dostęp do najnowszych technologii bez konieczności samodzielnego ich poszukiwania i ponoszenia znacznych nakładów finansowych (wymiany sprzętu są z góry ustalone),
  • stałą możliwość zwiększania lub zmniejszania liczby urządzeń, z których korzystasz – zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, bez konieczności samodzielnego sprawowania kontroli i wstrzymywania prac wykonywanych przez poszczególne osoby (brak przestojów),
  • szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów technicznym ze sprzętem – ponieważ pracownik nie musi czekać, aż osoba z działu IT znajdzie czas na zajęcie się jego zgłoszeniem,
  • możliwość przewidzenia kosztów związanych z posiadaniem urządzeń – w rezultacie ten obszar staje się wydatkiem operacyjnym (wyliczanym miesięcznie), a nie inwestycyjnym, co znacząco ułatwia zarządzanie firmowym budżetem.

Device as a Service – podsumowanie

Jedną z cech najlepiej charakteryzujących współczesny biznes jest bez wątpienia wysoka (a przez to również szybka) eksploatacja sprzętu elektronicznego – laptopów, telefonów czy różnego rodzaju urządzeń mobilnych – których koszt nabycia jest stosunkowo wysoki (w zależności oczywiście od wybranych produktów, wielkości firmy, liczby i jakości potrzebnych urządzeń itp.). Nie jest więc zaskakujące to, że coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na współpracę w modelu Device as a Service, dzięki któremu optymalizują koszty, usprawniają procesy zarządzania IT i zyskują inne przedstawione powyżej korzyści. Warto rozważyć skorzystanie z tego rozwiązania, zwłaszcza jeśli widzi się w firmie konieczność poprawienia obecnej sytuacji w dziale IT.

Przeczytaj także: 10 narzędzi internetowych dla małych biznesów

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Jak Device as a Service (DaaS) może pomóc Twojej firmie? andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.