Modelu AI o nazwie czat GPT-3 nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Udostępniony przez OpenAI wielkoskalowy model językowy zdolny do samodzielnego uczenia się to przełomowa technologia. Nie tylko ze względu na to, że można zadać mu dowolne pytanie dotyczące biznesu albo wykorzystać jako sparing partnera podczas podejmowania kluczowych decyzji. Czat GPT, a raczej model językowy, na którym się opiera, rewolucjonizuje biznes również ze względu na możliwość zintegrowania go z istniejącymi aplikacjami i dostosowania do własnych celów.

Czat GPT – wykorzystanie w biznesie

 1. Wstęp
 2. Jak pytać GPT, czyli prompty
 3. O co pytać czat GPT?
 4. Czat GPT czy OpenAI API?
 5. Podsumowanie

Wstęp

Generative Pre-trained Transformer, czyli GPT to rodzaj sztucznej inteligencji, której zadaniem jest generowanie tekstu w języku naturalnym.Według badań przeprowadzonych przez OpenAI, najnowsza wersja GPT-3 potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie w 67% przypadków. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze jest on w stanie zrozumieć kontekst, w jakim zostało zadane pytanie. To zaś może prowadzić do błędnych odpowiedzi. O ile zatem można potraktować odpowiedzi udzielane przez GPT jako interesujący punkt wyjścia, trzeba zawsze sprawdzać trafność podawanych przez niego informacji. Jak zatem rozmawiać z czatem GPT, aby odpowiedzi były najbardziej pomocne i inspirujące?

Jak pytać GPT, czyli prompty

Żeby skorzystać z niesamowitych możliwości, jakie daje czat GPT, trzeba najpierw nauczyć się z nim rozmawiać, czyli tworzyć odpowiednie prompty. Dzięki temu model sztucznej inteligencji zrozumie, jakiego rodzaju odpowiedzi od niego oczekujemy. Jeśli zapytamy model GPT, co myśli o wdrożeniu oprogramowania służącego do zarządzania projektami w średniej firmie, otrzymamy ogólnikową odpowiedź:

“Oprogramowanie tego typu pozwala na zintegrowanie procesów zarządzania projektami, usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy, lepsze planowanie i monitorowanie postępów projektów, a także ułatwia zarządzanie zasobami i kosztami projektów.”

Jednak równie ogólnikowej odpowiedzi można by się spodziewać po osobie, która nie zna naszej firmy, jej realnych potrzeb i problemów, które mają zostać rozwiązane dzięki wdrożeniu. Spróbujmy więc inaczej sformułować zapytanie. Powinno być ono:

 • konkretne – jasno określać, jakiej odpowiedzi oczekujemy,
 • szczegółowe – wskazać konkretnie, jakie oprogramowanie chcę wdrożyć, jaki problem ma ono rozwiązywać,
 • uwzględniające kontekst – podawać konkretne dane potrzebne do udzielenia spersonalizowanej odpowiedzi, na przykład jakiej wielkości jest firma i w jakiej branży działa,
 • możliwie krótkie.

Drugi prompt, zapytanie sformułowane zgodnie z powyższymi zasadami, będzie brzmiało tak:

„Zaprezentuj analizę SWOT dotyczącą wdrożenia Firmbee w celu rozwiązania problemu z nieefektywnym planowaniem i wyceną indywidualnych planów dla klientek, w firmie zatrudniającej 25 osób, zajmującej się prowadzeniem osobistych treningów i rehabilitacji.”

Na tak zadane pytanie czat odpowiedział następująco:

“Mocne strony:

 • Wdrożenie Firmbee umożliwi firmie efektywne planowanie i wycenę indywidualnych planów dla klientek.
 • Narzędzie pozwoli na śledzenie postępów klientek i umożliwi lepsze dopasowanie planów treningowych do ich potrzeb.

Słabe strony:

 • Wdrożenie Firmbee wymagać będzie dodatkowych nakładów finansowych i czasowych.
 • Przyjęcie nowego narzędzia może wymagać szkoleń dla pracowników i czasu na przyswojenie nowych umiejętności.

Możliwości:

 • Wdrożenie Firmbee pozwoli na efektywniejsze zarządzanie czasem i zasobami, co przyczyni się do zwiększenia wydajności firmy.
 • Lepsze planowanie i wycena indywidualnych planów treningowych może przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć ich zadowolenie z usług firmy.
 • Narzędzie pozwoli na łatwiejsze monitorowanie postępów klientek i na bieżąco wprowadzanie zmian do ich planów treningowych.

Zagrożenia:

 • Wdrożenie nowego narzędzia może przysporzyć dodatkowych trudności w przypadku ewentualnych problemów technicznych.”

Analiza SWOT zaprezentowana przez GPT nie jest może bardzo pogłębiona. Daje jednak ciekawy punkt wyjścia do dalszych analiz, które można również prowadzić zadając pytania dodatkowe lub pytając czat o krytyczne uwagi dotyczące naszego własnego zdania.

O co pytać czat GPT?

Jeśli szukamy narzędzi służących do analizy konkretnych problemów związanych z prowadzeniem biznesu, czat może dostarczyć świetnego punktu wyjścia odpowiadając na pytania według schematu:

Problem biznesowy

Nazwa branży

Jakiego narzędzia użyć, żeby rozwiązać problem…
 • niedostatecznej ilości leadów
 • niskiej konwersji
 • braku zainteresowania produktami
 • niskiej jakości wideo
 • małej liczby followersów na Instagramie
 • niskiej widoczności strony internetowej
 • braku zaangażowania użytkowników na stronie internetowej
…w branży…
 • sprzedaży detalicznej
 • turystycznej
 • kosmetycznej
 • filmowej
 • fitness
 • usług prawnych
 • e-commerce

Czat GPT oferuje inny ciekawy sposób wykorzystania, a mianowicie, zadawanie pytań o poszerzenie zakresu działalności lub zmianę modelu biznesowego.

Aby czat mógł skutecznie pomóc, należy zacząć od przedstawienia kontekstu, czyli opisania swojej działalności. Najlepiej wykorzystać do tego opis zamieszczony na swojej stronie internetowej lub profilowej. A jeśli prowadzimy działalność od kilku lat, być może wystarczy zapytać GPT, czym zajmuje się moja firma podając jej pełną nazwę.

Gdy czat wie już, czym zajmuje się firma, warto doprecyzować pytanie, na przykład dodając następujące frazy:

 • Bazując na opisie firmy, podaj trzy sposoby na poszerzenie jej działalności
 • Jakie produkty warto dodać do oferty mojej firmy?
 • Jakie dodatkowe usługi mogę świadczyć korzystając z mojego dotychczasowego profilu działalności?
 • Jak postawić cele na przyszły rok biorąc pod uwagę następującą konkurencję?

Warto pamiętać o tym, że w ramach jednego wątku czat GPT pamięta udzielone odpowiedzi. Dlatego warto zadawać pytania dodatkowe dotyczące najbardziej interesujących sugestii.

Czat GPT czy OpenAI API?

Jeśli możliwości czatu GPT wydają się niewystarczające, lub potrzebujemy na przykład korzystać z obrazów lub wielu języków, z pomocą przychodzi OpenAI API. Choć jest to narzędzie wymagające znajomości programowania, oferuje różne modele, które sprawdzą się nie tylko jako partner do rozmowy czy burzy mózgów. Oto kilka przykładów, w których OpenAI API może być bardziej korzystne dla biznesu niż samo użycie czatu:

 • tłumaczenie języka naturalnego w czasie rzeczywistym – może być bardzo przydatne dla firm, które prowadzą działalność międzynarodową i komunikują się z klientami z różnych krajów, lub lokalizują swoje produkty.
 • klasyfikacja tekstu – OpenAI API potrafi opisywać teksty używając różnych kategorii, na przykład:
  • emocjonalnych, takich jak pozytywny lub negatywny,
  • faktualnych, takich jak prawda lub fałsz, a także innych potrzebnych do konkretnych zastosowań biznesowych. Taka klasyfikacja może pomóc firmom w analizie opinii klientów, analizie konkurencji albo ocenie ryzyka.
 • rozpoznawanie obrazu – API oferuje modele rozpoznające obrazy i sortujące je według zdefiniowanych przez użytkownika kategorii. To zastosowanie może przydać się firmom, które muszą przetwarzać dużą liczbę obrazów, na przykład w e-commerce, branży medycznej albo w marketingu.

Co ciekawe, modele dostępne przez OpenAI API można dodatkowo dostosować do własnych potrzeb wykorzystując tak zwane “uczenie na podstawie kilku przykładów” (“few-shot learning”). Polega ono na pokazaniu za pomocą zaawansowanych promptów, jakiego rozwiązania oczekujemy. Możemy na przykład korzystając z API oznaczyć modelowe odpowiedzi na pytania jako właściwe. Model będzie w stanie kontynuować według podanego wzoru, ale na nowych, nieznanych sobie wcześniej przykładach.

Podsumowanie

Choć czat GPT nie zawsze udziela poprawnych odpowiedzi, pozwala spojrzeć na problemy biznesowe z innej perspektywy. Może też inspirować do użycia innych niż dotychczas narzędzi i skłaniać do przyjrzenia się obszarom problemowym w firmie. Warto jednak pamiętać, że czat GPT to tylko narzędzie, które powinno być uzupełnieniem wiedzy i doświadczenia przedsiębiorcy.

Przeczytaj także: 10 narzędzi internetowych dla małych biznesów

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest,TikTok.

Czat GPT - wykorzystanie w biznesie andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.