Chociaż wydawać by się mogło, że crowdfunding i crowdlending to te same pojęcia to jednak są często mylone przez społeczeństwo. Bowiem finansowanie oparte na pożyczkach to jedna z form crowdfundingu. Obecnie oba terminy są bardzo popularne w odniesieniu do inwestowania i finansowania społecznościowego. Jak działają, jakie korzyści i ryzyko za sobą niosą dla inwestora? Warto przyjrzeć się im lepiej, ponieważ mogą przynieść znaczny zysk, a jednocześnie wesprzeć etyczną kampanię.

Różnica między crowdfundingiem, a crowdlendingiem

  1. Finansowanie społecznościowe – co to znaczy?
  2. Crowdlending – czym jest?
  3. Jakie są korzyści i ryzyko dla inwestora?
  4. Platformy crowdlendingu
  5. Podsumowanie

Finansowanie społecznościowe – co to znaczy?

Crowdfunding to rodzaj finansowania, w którym osoba fizyczna, bądź firma zbiera fundusze przy pomocy grupy ludzi (tak zwanego tłumu), które w późniejszym czasie wykorzystuje na wybrany przez siebie cel. Taka metoda finansowania jest związana z masowym dostępem do Internetu.

Crowdfunding to pojęcie ogólne, które określa również crowdfunding oparty na przedsprzedaży, nagrodach, darowiznach, inwestycyjny czy omawiany dzisiaj crowdlending. Finansowanie własnego biznesu z pomocą użytkowników najczęściej odbywa się na platformach internetowych, które są wyspecjalizowane w jednym, określonym rodzaju crowdfundingu.

Crowdlending – czym jest?

Crowdlending jest połączeniem dwóch słów (crowd= tłum oraz lending= pożyczanie pieniędzy). Umożliwia on różnym podmiotom finansowanie własnych przedsięwzięć, a dzięki dużej liczbie fundatorów – brak konieczności korzystania z pożyczek w bankach, ponieważ nie każda osoba spełnia wszystkie warunki do uzyskania kredytu. Działa on w sposób odmienny od klasycznego kredytu w instytucji finansowej czy zadłużania się od pojedynczych osób prywatnych z własnego otoczenia. W przeciwieństwie do pozostałych form crowdfunding, crowdlending nie oferuje żadnych dodatkowych benefitów jak np. udziały w firmie, różne bonusy czy gotowy produkt. W tym modelu finansowania jedyne, czego możemy oczekiwać to wysoka stopa zwrotu z udzielonej pożyczki osobie zainteresowanej.

Finansowanie pożyczkowe – jak działa?

Cały proces odbywa się na stronie internetowej pomiędzy osobami prywatnymi lub firmami, które są zainteresowane skorzystaniem z pożyczki i jej udzieleniem. Pierwsza platforma o takim charakterze to brytyjska „Zopa” (Zone of Possible Agreement). Jej model biznesowy polega na tym, że osoby dysponujące nadwyżką pieniężną i wolnymi środkami finansowymi oferują je osobom, które są gotowe z nich skorzystać. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest pominięcie tradycyjnych instytucji finansowych.

Osoba gotowa użyczyć swoich środków drugiej osobie musi liczyć się z pewnym rodzajem inwestycji, która po jakimś czasie wróci w postaci odsetek. Strony, które biorą w tym udział to: pożyczkobiorca oraz inwestor. Ta forma gromadzenia funduszy nie ma żadnych ograniczeń.

Podmioty zainteresowane podpisują ze sobą umowę pożyczki społecznej, która chroni obie strony przed wieloma nieprzyjemnościami (przed natychmiastowym wymogiem wcześniejszej spłaty czy bezprawną zmianą oprocentowania), a jednocześnie zabezpiecza inwestora przed brakiem spłaty pożyczki przez nieuczciwego pożyczkobiorcę.

Jakie są korzyści i ryzyko dla inwestora?

Najbardziej oczywistą zaletą udzielania pożyczek zainteresowanym jest ich późniejszy zysk z odsetek. Dzieje się to za sprawą firm finansowania pożyczkowego. Inwestor co miesiąc otrzymuje spłaty odsetek oraz kapitału, który może następnie ponownie pożyczyć w celu zwiększenia wpływów z pożyczek. Co ważniejsze inwestor nie musi pokryć całej potrzebnej pożyczki zadeklarowanej przez pożyczkobiorcę, ponieważ zwykle składa się to z wielu, mniejszych pożyczek od dużej grupy przedsiębiorców. To, co warto mieć również na uwadze to ochrona kapitału. Z reguły kwoty inwestycji są niskie, więc pieniądze ulokowane w wielu pożyczkach są bezpieczniejsze. W takim przypadku ryzyko jest mniejsze i proporcjonalne do wykonanej inwestycji.

Osoba inwestująca ma do wyboru 4 produkty inwestycyjne w zależności od chęci zwrotu i ryzyka. Pożyczkobiorca jest lepiej chroniony na stronach crowdlendingu, ponieważ w przypadku inwestorów sprawa wygląda gorzej. Pożyczają oni własne pieniądze obcym osobom, bez żadnej gwarancji ich spłaty. W tym momencie warto przyjrzeć się rozwiązaniom, jakie oferuje platforma pośrednicząca w tym procesie oraz mechanizmy, które stosuje w celu sprawdzenia wiarygodności obu stron. Jest to o tyle istotne, że nie każda strona decyduje się na takie same metody.

Podsumowanie

Crowdfunding to ogólne określenie finansowania z pomocą tłumu, zaś crowdlending jest precyzyjną nazwą na jeden ze sposobów gromadzenia potrzebnych funduszy. Cele, na które zbierane są środki to najróżniejsze pomysły, od zorganizowania ślubu, przez zakup wymarzonego samochodu czy rozwój własnej firmy. Pożyczka społeczna jest lepszym pomysłem od pożyczki w banku w celu poprawienia problemów finansowych. Ponadto crowdlending pozwala uniknąć wielu zbędnych formalności i komplikacji w drodze do uzyskania funduszy.

Przeczytaj także: Jak działa crowdfunding?

Jeśli podobają Ci się treści, które tworzymy, sprawdź również: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest.

Różnica między crowdfundingiem a crowdlendingiem andy nichols avatar 1background

Autor: Andrzej Naborowski

Specjalista od rozwiązywania problemów. Posiada 5 różnych stopni naukowych i nieskończone pokłady motywacji, co czyni go idealnym przedsiębiorcą i menadżerem. Przy poszukiwaniu pracowników i partnerów biznesowych największe znaczenie ma dla niego otwartość i ciekawość świata.